Det toleranta folket

Det är högsta mode i medie-, kultur- och vänsterkretsar att stämpla hela det svenska folket som inskränkt och rasistiskt. Vi är fruktansvärt fördomsfulla, ondsinta och främlingsfientliga skriver Jonas Hassen Khemiri i DN — och han hyllas för detta av etablissemangen. Det är blonda svenskars fel att människor med annan hårfärg och ursprung har problem.
Hur man med en sådan världsbild tror sig kunna skapa integration är en gåta. Detta angreppssätt skapar ju bara djupare motsättningar. Om rasistanklagelser är det tack som Sverige får för att ta emot dem som flyr från länder präglade av våld, död och förföljelse, kan man ju undra varför vi ska fortsätta politiken. Och: om svenskar skulle vara så rasistiska, varför kom man då hit?
Sanningen är ju exakt den motsatta. Sverige är ett av världens mest toleranta länder. Det är därför miljontals människor från det vi förr kallade tredje världen vill söka sig hit.
Det finns bekräftat i en mängd undersökningar. I magasinet Axess juninummer gör Thomas Gür en utmärkt genomgång av hur oerhört toleranta vi är i vårt land, Det öppna Sverige.
Utöver de attitydundersökningar som gjorts i Sverige (i mycket långa serier av SOM-institutet i Göteborg) visar utländska studier att svenskar är mer toleranta än de flesta i världen. Gür går igenom European Social Survey, där det framgår att svenskarna har minst negativa attityder av de 26 undersökta europeiska länderna både vad gäller migration och migranter. Han pekar också på World Values Survey som omfattar över 80 olika länder. Resultatet är talande. Gür sammanfattar:

Från sammanställningarna av de svar som angav ”människor av en annan ras”, framgick att Sverige, tillsammans Norge och de anglo-saxiska länderna runt om i världen (USA, Storbritannien, Australien och Nya Zeeland) och ett antal länder i Latinamerika ingick i den grupp med länder där minst andel av befolkningen hade invändningar mot att som grannar få ”människor av en annan ras” – i samtliga fall färre än 5 procent av de svarande. Bland de länder som hamnade näst högst (fler än 30 procent) och högst (fler än 40 procent) fanns Indien, Sydkorea, Albanien, Jordanien, Bangladesh, Hongkong, Saudiarabien, Egypten och Iran.

Det vore intressant att göra en attitydundersökning i Sverige bland dem som har samma bakgrund som Jonas Hassen Khemiri. Vad har dessa individer för attityd, gentemot svenskar och gentemot andra invandrargrupper?
Någon sådan studie kommer aldrig att göras, eftersom det inte skulle ligga i den officiella politikens intresse att visa att störst och djupast rasism fanns i invandrargrupperna, bland de nya svenskarna.
Jonas Hassen Khemiri och andra som kastar rasistanklagelser omkring sig borde sluta spotta svenskar i ansiktet och istället se sig själva i spegeln. Kanske det är då man upptäcker var rasismen i Sverige är som värst.

Rulla till toppen