Benghazi Hillary Clintons Chappaquiddick?

Den yngre brodern Ted Kennedy blev aldrig presidentkandidat eftersom han smet från en trafikolycka på ön Chappaquiddick där en ung kvinna i hans sällskap dog. Kennedy misskötte dessutom mediehanteringen efteråt, då han inte visade någon ånger utan försökte rädda sitt politiska liv.
Frågan är om inte Hillary Clinton, som allmänt väntas kandidera som USA:s president 2016, råkat ut för en liknande affär i Benghazi, då landets ambassadör och flera andra amerikaner dödades i en terrorattack som Clinton länge beskrev som en demonstration som gått överstyr mot en muslimkritisk video på YouTube. I själva verket hade hon fått varningar om risken för terrorattacker i området.
Washington Times skriver i Clinton blew Benghazi response:

Representanthusets republikanska majoritet har kommit fram till att Pentagon och underrättelsetjänsterna inte bär något ansvar för misslyckandet att förhindra terroristattacken mot USA:s konsulat i Benghazi, Libyen, förra året. I en rapport slår man fast att president Obama och Utrikesdepartementet orsakade det militära misslyckandet. Det förekom många underrättelsevarningar om attacken men Vita huset och UD, inklusive dåvarande utrikesminister Hillary Clinton, tog inte varningarna på allvar.
I en slutsats fördömer representanthuset presidentens team för att ha ljugit om attacken efteråt, när man först skyllde våldet på en demonstration mot en antimuslims video, och därefter felaktigt sa att man misslett allmänheten för att försöka skydda en FBI-utredning.
— Rapporten avslöjar en fundamental oförståelse på högsta nivå inom utrikesdepartementet om riskerna som fanns i Benghazi liksom ett samlat försök att friskriva UD från skuld för den dåliga beredskapen för en terrorattack, summerar man.

Att på detta sätt försöka dölja sitt ansvar brukar inte amerikanska allmänheten acceptera hos sina ledare. Det är inte enbart en tillfällig skandal, utan kan vara en händelse som förändrar bilden av Hillary Clintons ledaregenskaper och personliga karaktär. Ted Kennedy ansågs efter Chappaquiddick inte längre ha den karaktär en president måste ha.
Hur stor påverkan Benghazi kommer att få för Clinton återstår att se.
Se mer: USA Today i House report critical of Obama administration over Benghazi, CBS i House GOP faults Clinton, State Dept for Benghazi security

Rulla till toppen