Amerikaner fruktar regeringen mer än terrorister

Trots Bostonattentatet har en historisk förändring skett i amerikansk opinion. För första gången är fler amerikaner oroliga över regeringsmaktens inskränkningar av friheten än över terrorattentat.
I artikeln Americans fear government more than terror har oberoende internettidningen WorldNetDaily, WND, jämfört två opinionsmätningar. I en mätning för Fox News framgår:

För första gången sedan frågan börjat mätas 1996 svarar fler amerikaner nej på frågan “Är du beredd att ge upp en del av din personliga frihet i syfte att reducera hotet från terrorismen?” I mätningen från 16 april framgår att 45 procent svarar nej på frågan, jämfört med 43 procent som svarar ja … Efter 11 september 2001 instämde 71 procent i beredskapen att ge upp personlig frihet.

Samtidigt visar en mätning för Washington Post på något annat som numera oroar mer:

“Vilket oroar dig mest”, frågar tidningen, “att regeringen inte gör tillräckligt för att förhindra terrorism på grund av hänsyn till konstitutionens garanterade friheter, eller att den går för långt i att kompromissa med konstitutionens friheter i syfte att förhindra terrorism?” Mätningen finner att 48 procent mer oroar sig för att regeringen ska gå för långt, jämfört med 41 procent som oroar sig för att den inte gör tillräckligt.

Fox News-mätningen visar att demokratiska väljare (vänsterväljare) är mer villig att offra personlig frihet än republikanska och oberoende väljare: 51 procent av demokratiska sympatisörer är beredd att offra friheten, medan 36 procent är emot. Bland republikanska väljare gäller motsatsen, 47 procent är emot, 43 procent för. Bland oberoende är 58 procent emot, bara 29 procent för mer inskränkningar.
Det säger något om hur omfattande terrorberedskapen är, men också något om Obama-administrationens politiska expansion.
Märkligare är att detta inte ger utslag i tydligare opinion mot en stor stat, varken i USA eller här hemma. Obama återvaldes och i Europa tycks inte de borgerliga regeringar som för det mesta har regeringsmakten vara intresserade av att minska statens eller EU-maskinens storlek. Tvärtom tycker jag trenden verkar vara att borgerliga partier i Sverige och Europa verkar överens om att inte minska politikens inflytande.
Själv är jag inte oroad över övervakningen av säkerhetsskäl (Bostonbombarna hade inte upptäckts utan övervakningskameror och annan filmning på allmän plats). Medborgarnas inskränkta makt över sin egen inkomst och över sin äganderätt är betydligt mer besvärande i fråga om personlig ofrihet.
Kan det vara så att friheten har diskuterats på områden som förstorat mindre viktiga inskränkningar, medan de betydelsefulla inskränkningarna hamnat i skuggan? De som vill frihet måste tänka över vilka friheter som är viktigast att försvara och se till att striden står om dem, och inte om något annat.

Rulla till toppen