Är västvärldens storhetstid förbi?

I västvärlden håller vi på att överge de grundprinciper som gav oss de största mänskliga framgångarna i världen: frihet, konkurrens, demokrati, marknad och arbetsmoral. Samtidigt sprider sig väst värderingar till övriga världen.
Det är Harvardprofessorn Niall Fergusons slutsats i boken och dokumentärserien ”Civilization: The West and the Rest”. Där frågar han: Är västvärldens storhetstid förbi? Jag kommenterar hans slutsatser i gästkolumn i Världen idag, Förakta inte historien.

Ferguson summerar: ”Det är inte bara det att kyrkorna står tomma. Vi tycks även tvivla på värdet av det vi åstadkommit sedan reformationen. Vi har tappat tron på de framgångsfaktorer som gjorde västvärlden så mycket rikare. Kapitalismen ifrågasätts efter skuldkrisen. Naturvetenskap blir allt mindre populärt bland unga i skolor och på universitet. Den privata äganderätten kränks av glupska regeringar som vill beskatta oss och slösa bort våra pengar.”
Vi riskerar att bli ett tomt konsumtionssamhälle med en relativistisk kultur där vilken teori som helst anses mer intressant än den kultur och tradition den ersätter. Ferguson citerar GK Chesterton: ”När människor slutar tro på Gud betyder det inte att de inte tror på någonting, utan att de tror på vad som helst.” (…)
Det största hotet mot framgång är, avslutar Ferguson, att vi förlorat vår tro på den civilisation vi ärvde och som övriga världen nu tar till sig.

I detta ligger flera tunga poänger. Tänk om partierna kunde resonera om dessa mer eller mindre existentiella frågor, istället för att larva sig om kvotering till bolagsstyrelser och andra struntfrågor.

Rulla till toppen