USA: ideologiska kampen fortsätter

Ska hålla lunchföredrag om det aktuella läget i amerikansk politik. Så här några månader efter presidentvalet. Det finns mycket att ta upp.
1) Det var meningen att senatens försvarsutskott idag skulle rösta för eller emot presidentens nominerade försvarsminister Chuck Hagel. Under min influensa passade jag på att följa senatens utskottsförhör av den nominerade, och han gjorde inget bra intryck när han pressades hårt av tidigare kollegor.
Vad vill jag säga med detta? Jo, det intressanta är att en föreslagen minister blir förhörd i utskott i USA. Tänk om vi kunde införa samma regel i Sverige. Det vore en välgärning att få höra statsministerns föreslagna ministrar pressas och se vad de mäktar med. Jag tror det skulle förändra ministerrollen. Partiledarna skulle skärpa sig i valet av personer. Dessa förhör visar också att en amerikansk president har mindre makt än en svensk statsminister när det gäller att utse regering. I Sverige bestämmer statsministern helt själv vem som blir minister. Riksdagens majoritet kan visserligen fälla en minister i misstroendeomröstning, men det är fört när ministern börjat arbeta och sedan gjort något som riksdagen reagerar på. Jag tror inte det är en allmän uppfattning i Sverige att vår statsminister är mäktigare än presidenten i USA. Men så är det, iallafall när det gäller makten över den egna utnämningspolitiken.
2) En annan aktuell debatt är den om rätten att bära vapen. Medierna ger en bild av att president Obama kommer att införa hårdare regler efter den senaste skolskjutningen. Men jag är skeptisk. Amerika är inte Eruopa. En aktuell opinionsmätning visar att National Rifle Assosication, NRA (den s k “vapenlobbyn”), är mer populär bland amerikaner än Hollywood. 41 procent ser NRA i positivt ljus medan bara 24 procent har positiv uppfattning om nöjesindustrin. Också när det gäller de som har negativ uppfattning är Hollywood mer illa omtyckt än NRA. 39 procent har negativ uppfattning om nöjesindustrin, 34 procent om NRA.
Alla som vill förstå USA måste förstå denna fråga. Annars är man bara fördomsfull och propagandist. Det ligger djupt i den amerikanska själen att individen har rätt att försvara sig och de sina. Den rätten går före nästan allt annat. Det är ett annat tänkesätt än vi har i Europa. Rätt eller fel, så är det. Jag har lyssnat på NRA när de pressats på frågan om inte regleringar ändå är nödvändiga. Deras svar är att regleringar bara hindrar laglydiga medborgare. Kriminella får tag i vapen ändå. NRA är även emot bakgrundskontroll av samma skäl.
3) Viktigast är ändå skuldkrisen. USA statsskuld har ökat dramatiskt och skulden är nu över 100 procent av BNP. I december 2012 hade man negativ tillväxt, -0,1 procent. Men samtidigt är det nära att börsen slår aktieindexrekord. Den underliggande strukturella villkoren är nämligen sundare i USA än annorstädes. Forskare flyttar till USA från Europa, liksom innovationer och affärsidéer. Skälet är att i USA finns möjlighet att kunna utveckla verksamheter i större frihet. Europa tyngs av svåra politiska regleringar av arbetsmarknad och ekonomi. För mig är det självklart att USA kommer att få hjulen att snurra igen, medan det är mer tveksamt om Europa gör det.
4) Kampen mellan partierna i kongressen. Demokraterna vann presidentposten. Men republikanerna kontrollerar representanthuset. Det resulterar i hårda motsättningar om skattehöjningar, budgettak och besparingar. I det korta perspektivet har presidenten fått igenom sina förslag, som dock bara handlat om att skjuta upp de svåra frågorna. I längden kan republikanerna vinna på att visa att demokraterna inte tar ekonomiskt ansvar. De som hävdar att USA är ostyrbart överdriver våldsamt. Dels har politiken mindre roll i USA än i Europa, dels är nuvarande motsättningar i historiskt perspektiv inte så stora. Man måste dock komma ur låsningen för att på allvar lösa krisen. Hur det ska ske är ännu en öppen fråga.

Rulla till toppen