Idédebatt ska vara yvig

Det är bra att det blir öppen debatt i Centerpartiet om långsiktiga idéer. Vi är i Sverige så förtvivlat rädda för att framföra olika åsikter öppet. Värst är partipolitiken där allt ska vara strömlinjeformat och uppgjort i förväg. Det gör politiken dödstråkig. Att C nu avviker från det välkammade uppträdandet är bara uppfriskande.
Expressen har rätt när man i dagens ledare skriver:

En positiv tolkning av de öppna stridigheterna är att detta är partidemokrati på riktigt. … Centern ska dock inte räknas ut. Både i samband med partiledarvalet 2011 och nu med idéprogrammet har partiet visat prov på sällsynt öppenhet och interndemokrati. Det skulle andra partier behöva lära av.

Därmed har KG Bergström, som kommenterar i samma tidning, fel när han menar att Annie Lööf tappat greppet om partiet.
Det är en programgrupp som lagt fram förslaget, inte partistyrelsen eller partiordföranden. Det är skrämmande att journalister som KG Bergström inte har koll. De ser partipolitik som teater där allt ska vara klart i förväg. Men det är fel. Demokratins kärna är debatten! Den öppna diskussionen där åsikter fritt får brytas mot varandra. När man sedan går till beslut är man klokare om alla ståndpunkter och argument är ordentligt ventilerade. Särskilt när det gäller långsiktiga idéer och värderingar.
Det är också skrämmande att förre partiledaren Olof Johansson (C) i debattartikel går in för att skapa fraktionsstrider på imbecilla konspirationsteorier istället för att framföra egna argument i sak. Men det bekräftar min bild av partiets mest misslyckade partiledare. Han kopierar socialdemokratiska Tidens konspirationer som jag bemött här i bloggen: Politiska dubbelagenter?
På en punkt kan jag dock se vad som nu skapar problem: programgruppens förslag har inte varit ett utkast som gått ut på remiss. Då hade debattens vågor kunnat gå höga under ett antal månader, för att sedan summeras och värderas av partistyrelsen i ordnade former. Avsaknaden av remiss gjorde att det framstod som att förslaget var ett färdigt idéprogram och att partistyrelsens beslut bara en formalitet. Det finns också brister i språk och helhet som tyder på att man hastat fram skrivningarna. Det är aldrig bra när de ska godkännas i demokratisk process. (Jag tycker nog min Axess-artikel ger bättre bild av vad Centerpartet är.)

Rulla till toppen