Falsk kritik mot apoteken

Just nu bedriver SVT en kampanj mot den fria apoteksmarknaden. Man kan fråga sig varför. Vill SVT återförstatliga apoteken? Idag är det bara Nordkorea och Kuba som har kvar statliga apoteksmonopol. Det säger kanske en del om var SVT-reportrarnas politiska sympatier ligger.
Lika illa är det att deras “avslöjanden” om att hanteringen av läkemedel skulle fungera sämre efter avregleringen bygger på felaktigheter. Sofia Wallström, som är regeringens utredare av apoteksmarknaden och länsråd vid länsstyrelsen i Västmanland, kommer att lägga fram delbetänkande i november, men säger till Timbro Medieinstitut om sina preliminära iakttagelser:

– De data vi har fått fram visar att tillhandahållandet i princip är oförändrat jämfört med före omregleringen. Det handlar om att utvärdera dels graden av direktexpediering, alltså hur många som får sitt läkemedel vid första besöket, dels den så kallade 24-timmarsregeln som innebär att läkemedel som inte finns direkt ska kunna levereras inom 24 timmar om det inte finns beaktansvärda skäl, säger Sofia Wallström.

Också i fråga om felexpediering, det vill säga att kunder exempelvis får fel medicin, har SVT fel. Det finns inget som pekar mot att felexpedieringen har ökat efter avregleringen:

– Nej det finns det inte, säger Annika Babra, gruppchef på Läkemedelsverkets inspektionsenhet. Eftersom vi i och med omregleringen fick ett helt nytt regelverk att arbeta utifrån. Detta medför att det är svårt att jämföra tiden före och efter omregleringen och förutsättningarna som gällde då Apoteket AB var ensam aktör.

Så går det alltså till när Statens Television bedriver partisk och oseriös kampanj för statligt ägande.
Varför ska vi överhuvudtaget betala licens eller skatt för sådan här smörja till mediekampanjer?

(Andra intressanta bloggar om , , , , , , , )

Rulla till toppen