Hög sysselsättning kan bli högre

Från vänsterhåll heter det att sysselsättningsgraden sjunkit och att regeringen därför inte uppnått mål om minskat utanförskap. Men så kan bara de säga som har skygglappar stora som dasslock.
Sysselsättning är extremt konjunkturkänslig. Därför är det viktigt att sätta siffror i samband med konjunkturcykeln. Det gör Peter Wolodarski i DN:

Medan sysselsättningen kollapsade i början av 90-talet ökade den med omkring 300.000 personer mellan åren 2005 och 2011, trots finanskrisen … Dagens nivå [för arbetslöshet] är hög men inte högre än 2005, alltså före den ekonomiska oron.

Detta är ju ett extremt gott betyg för Alliansen. Att mitt under den värsta finanskrisen sedan 1930-talet genomföra en politik som håller sysselsättningen igång långt över tidigare konjunktursvackor – då S-regeringar härjat – är en bedrift som heter duga.
Man ska till detta också lägga att Sverige sedan 2006 tagit emot en stor mängd migranter med låg utbildning, om de ens är läskunniga, och utan kunskaper i svenska språket. Det är denna population som gör att vänstern kan hävda att sysselsättningsgraden bland vuxna sjunkit och att socialbidragen ökat. 
I rimlighetens namn borde de som kritiserar regeringen tala om vad man vill göra med detta faktum. Snabbast vore att stänga gränserna. Då skulle sysselsättningsgraden stiga eftersom nya migranter utan kunskaper för arbetsmarknaden inte skulle försämra siffrorna. Vill kritikerna göra det?
Om inte borde de tala om hur denna grupp snabbare ska komma ut i arbetslivet. Snabbast kan det ske genom att sänka lägstalönerna i kollektivavtalen. Om lägstalönerna sänktes skulle de som inte kan svenska och saknar utbildning enklare få jobb och slippa leva på bidrag. Vill kritikerna detta?
Svaret är nej på båda frågorna.
Så vad återstår av regeringskritikernas poänger? Ingenting. De är medansvariga för att sysselsättningsgraden inte stiger.
Själv skulle jag vilja svara ja på andra frågan. Lägstalönerna borde sänkas och arbetsrättens anställningsskydd upphävas i företag under 50 anställda. Men här fegar också Alliansen ur.
Alltså är alla partier idag ansvariga för att sysselsättningen inte är så hög som den skulle kunna vara, om man inte hade ideologiska skygglappar.
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , , , )

Rulla till toppen