Utvandrarlandet Sverige

Under slutet av 1800- och början av 1900-talen var utvandringen från Sverige stor. Men nu visar statistiken att 2010-talet når samma höga nivåer. Nerikes Allehanda skriver i ledaren Ny våg av utvandrare:

Befolkningsstatistiken för 2011 innehåller nyheter, kanske ett trendbrott. Fler människor emigrerade från Sverige än under det tidigare rekordåret 1887 …
Arbetsmarknaden blir allt mer gränslös för det skikt som har rätt kvalifikationer. På sätt skiljer sig 2011 från 1887. Då var det fattiga men företagsamma svenskar som gav sig av för att söka jobb i den nyfödda amerikanska industrin eller för att bli bönder.

Till DN säger SCB-statistiker:

Vad beror ökningen på?
– Det jag kan tänka mig är att svenska företag har flyttats utomlands, och till viss del följer väl en del svenskar med. Jag tänker på sådana här callcenters, de kanske flyttar till andra länder och då måste man ha med folk som kan svenska.
En stor skillnad i utvandringen nu jämfört med på 1800-talet är att man då stannade i landet man flyttat till. Nu kommer en stor del av människorna tillbaka.

Totalt utvandrade 51.179 personer från landet under 2011, av vilka drygt 22.000 var svenskfödda. Det är fler i antal än toppåret 1887, men som andel av befolkningen var dock utvandringen 1887 dubbelt så stor som 2011.
Detta är en konkret följd av globaliseringen. Människor blir mer rörliga. Det ställer helt andra krav på hur välfärden utformas. Vi måste knyta socialförsäkringarna mer till vilka premier vi betalar in. Då kan vi både ta med oss sjukförsäkringen utomlands, och tjäna in pensionspoäng i Sverige medan vi jobbar utrikes. Här är välfärdsstaterna långt efter. Inlåsningsmekanismer försvårar möjligheterna att bygga trygghet och överblicken går förlorad.
Återigen visar det sig att trygghet stavas privatisering, inte statligt likriktade system bara anpassade för svenska villkor.

(Andra bloggar om , , , , , , , i)

Rulla till toppen