Optimism trots publicistiska utmaningar

Några av de tyngsta namnen inom den publicistiska branschen i Sverige – som chefredaktörerna Jan Helin (Aftonbladet), Thomas Mattsson (Expressen), vd:arna Mats Svegfors (SR), Casten Almqvist (TV4), programdirektör Annie Wegelius (SVT) och politiske redaktören Peter Wolodarski (DN) – drabbade samman på Engelsbergs bruk i Bergsslagen igår. Därtill fanns i den frågvisa publiken välkända medieprofiler som Jan Mosander, Erik Fichtelius, Lars Weiss och Per Svensson.
Jag var där och kunde inmundiga en akutell lägesrapport om mediernas kamp i den digitaliseringens revolution som pågår för fullt. Det blev, som historieprofessorn Svante Nordin konstaterade, en fråga mer om teknik, ekonomi och kanaler att nå ökad räckvidd till konsumenterna, än om det publicistiska innehållet.
Alla gav intrycket att utmaningarna är enorma, osäkerheten stor om vad som i längden kommer att fungera och vad som kommer att floppa. Men alla känner tillförsikt om att de kommer att överleva och fortsätta spela en ledande roll i opinionsbildningen. Hittills har digitaliseringen kompletterat och breddat samhällsbevakningen.
Men på ett område är osäkerheten som störst: det blir allt svårare att ta betalt för nya tjänster och kanaler.
Att den digitala “gratiskulturen” är problematisk instämmer jag i. Det är cyniskt att tro att just nyhets- och samhällsbevakning skulle kunna fungera utan att de som utför arbetet får betalt. Vill vi ha hög kvalitet måste det finna sätt för oss mediekonsumenter att betala, men det måste ske enkelt och relevant. Att betala prenumerationer är inte optimalt, när man på nätet vill läsa enstaka artiklar i en stor mängd tidningar och tidskrifter runt om i världen.
Tidigare har jag fört fram idén om ett “pressofy“, en motsvarighet till Spotify. Några sådana lösningar kom inte på tal den här dagen.
Det kan också vara intressant att fundera på vad som inte togs upp under de många föredragen. Roland Poirier Martinsson noterade att ingen tagit upp den trend som är tydlig i USA, nämligen en allt större fragmentisering av samhällsdebatten. Människor konsumerar alltmer medier som bekräftar den egna uppfattningen eller egna kulturella tillhörigheten, medan man struntar i samhällsgemenskapen i stort. Möten mellan människor med olika bakgrund blir allt mer ovanlig. Vi lever alltmer isolerade från varandra.
Detta är ett hot mot demokratin, eftersom den bygger på tanken att vi alla är delaktiga och lojala mot gemensamt fattade beslut. Isolerar vi oss i kulturella eller andra kotterier upplöses det samhällskitt som håller demokratin igång. Istället för samtal om olika åsikter, riskerar vi att få krig mellan olika grupperingar som kräver sina rättigheter utan att respektera eller bry sig om helheten.
Här finns stora och grundläggande frågor att ventilera, kanske mer för oss opinionsbildare och politiskt intresserade än journalister i skrået.
Arrangör: Ax:son Johnsons stiftelse.
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , , , )

Rulla till toppen