Gör det mer lönsamt att spara

I Aftonbladet föreslår näringsministern och centerledaren Annie Lööf att ett grundavdrag införs för på kapitalinkomster som ränta och utdelning, Pengar på banken ska inte vara en fråga om klass:

Arbetslinjen måste kompletteras med sparandelinjen … Den ojämna förmögenhetsfördelningen bygger både på en politik som strävat efter att människor ska vara mer beroende av offentliga transfereringar än av privata tillgångar och på ett skatte­system som gör det mer lönsamt att låna än att spara. I Centerpartiet stirrar vi oss ­inte blinda på inkomstskillnaderna som i realiteten är förhållandevis små. Vi anser att det är mer angeläget med en politik för mer tillgångar till fler.

Detta är en viktig fråga. Människor vill ha både frihet och trygghet. Länge ansågs vänstern kunna erbjuda trygghet till priset av frihet. När borgerliga inte följt vänstern och offrat friheten har det handlat om att värna frihet till priset av trygghet.
Annie Lööf vill kombinera frihet och trygghet. Det finns en väg dit och det är att människor sparar och har ett eget kapital som kan användas när något oväntat händer i livet. Har man sparmedel behöver man inte bli beroende av stat och bidragssystem.
Sparmedel är alltså inte bara trygghet utan också en avgörande faktor för människors självständighet.
Därför är det utmärkt att Lööf lyfter denna aspekt. Ett grundavdrag är ett bra förslag som är enkelt att förstå. Det viktiga är att Alliansen nu tar fram en lösning som passar in i vårt komplicerade skattesystem. Om grundavdrag inte fungerar måste Alliansen ta fram en annan lösning som gör det mer lönsamt att spara. Det är en lika central borgerlig värdering som sänkt skatt på arbete. 
Se mer:  Dagens Industri i Gör det mer lönsamt att spara och Lööfs förslag får tummen ned.

(Andra bloggar om , , , , , , , , , i)

Rulla till toppen