Frankrike sänks men inte Estland

Det var en svart fredag, igår den 13:e, för Europa. Nio euroländer fick sänkt kreditvärdighet. Frankrike sänks från AAA till AA+ medan Italien sänks med två steg till BBB+, Spanien med två steg till A och Portugal till ”skräp”.
Däremot bibehåller Tyskland högsta betyg AAA. Inte heller sänks Finland och Estland.
Beskedet är glasklart: betygsänkningen beror på politikernas oförmåga att vidta kraftfulla sparåtgärder för att få statsskulderna under kontroll.
Frankrike och södra Europa gör inte det Estland gjort: visat kraftfullt politiskt ledarskap i kris.  
Financial Times skriver i S&P downgrades France and Austria:

De sänkta kreditbetygen väcker åter oron för den finansiella uthålligheten i eurozonen och för effekterna den kan få på räddningsfonden, som nu kan förlora sitt AAA betyg vilket skulle minska fondens slagkraft eller tvinga euromedlemmarna att åter öka sina insatser igen.
S&P konstaterar at förra månadens EU-toppmöte där eurozonens ledare enades om steg mot en fiskal union, ”inte har åstadkommit åtgärder av tillräcklig omfattning” för att lösa en kris som redan har tvingat fram räddningspaket för Grekland, Irland och Portugal.

Oförmågan att agera och istället hemfalla åt utdragna dispyter bland europeiska politiker har ökat systemstressen i eurozonen, menar Standard & Poor. 
Ja, dessa sänkta kreditvärdigheter illustrerar tydligt att skuldkrisen är politisk. Små länder som Finland och Estland får behålla sina betyg eftersom de sköter statsfinanserna med det ansvar man kan kräva av politiska ledare.
Varför kan inte Frankrike, Italien, Spanien, Portugal, Grekland och de andra göra detsamma? 
Det är den stora och avgörande frågan för eurons framtid. Dessa länder måste följa Estlands exempel och rätta mun efter matsäcken.
Pladdret i Bryssel kommer inte att lösa någonting. Handling i hemländerna är det enda som räknas.  
Annars kommer euron att falla samman.
Se mer: Dagens industri i S&P sänker nio euroländers betyg.

(Andra bloggar om , , , , ,i)

Rulla till toppen