Ungdomsarbetslösheten vänder ned

Arbetsförmedlingen slår fast att arbetslösheten faller nästa år, rapporterar Dagens Nyheter i Arbetslösheten vänder ned:

— Vändningen är tydlig. Företagen räknar med stark efterfrågan, både företag och hushåll är optimistiska, sade Arbetsförmedlingens prognoschef Tord Strannefors när han presenterade myndighetens nya prognos för arbetsmarknaden. […]
Arbetslösheten för ungdomar kommer att gå i samma riktning som den totala arbetslösheten.
— De brukar ha lättare att få jobb när det vänder upp. Och nu vänder det också upp i stora tjänstesektorer. Handeln och hotell- och restaurang ser bra ut, säger Strannefors.

DN skriver också om den omtalade ungdomsarbetslösheten, under rubriken ”Svårigheten att få jobb överdrivs” (ej online):

Ta bort dem som enbart söker extrajobb — alltså varken vill arbeta heltid eller deltid — och de ungas arbetslöshet stannar vid 6 procent av Sveriges samtliga 15-24-åringar.
Det visar siffror som DN Ekonomi låtit SCB ta fram. Den officiella arbetslösheten bland ungdomar är förvisso hög. Men siffrorna ger lätt en missvisande, alltför negativ bild av de ungas situation på arbetsmarkanden, anser Arbetsförmedlingens analyschef Clas Olsson:
— Det är dåligt för synen på ungdomarna och de ungas tro på sina möjligheter.

Alltså: trots den värsta lågkonjunkturen sedan 1930-talet klarar sig Sverige bra. Iallafall så länge inte skuldkrisen i Europa förvärras.
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , , , , , )

Rulla till toppen