Turkiet har börjat vända bort blicken från väst

I sin ledare försvarar Dagens Nyheter Turkiet, som knyter allt starkare band till islamistiska stater som Iran, Turkiet: Tryggare land blir en starkare brygga:

Där spirar ett ökat självförtroende och större internationella ambitioner än kalla kriget tillät. […] Europas politiker måste släppa sin ängslan och föra förhandlingarna om turkiskt EU-medlemskap i en mer seriös riktning. Ett starkt Turkiet är ingen nackdel för Europa, tvärtom. Samtidigt bör Turkiet använda sin ökade tyngd till att främja demokrati i regionen, snarare än att höja terroristerna i Hamas till skyarna.

Men när nu Turkiet hyllar Hamas och allt fler islaimstiska krafter, ägnar sig DN:s ledarskribenter mer åt önsketänkande än åt realistisk analys.
Det finns visst all anledning att låta varningsklockorna klämta om Turkiet och dess omläggning av utrikespolitiken. Än har man inte gått över gränsen och anslutit sig till de islamister som sätter religionen före demokratin. Men jag skulle inte bli förvånad om man gör det inom några år.
Europa bör vara medveten om denna möjliga fortsättning på kursändringen.

(Andra intressanta bloggar om , , ,, , , , , , , ,
)

Rulla till toppen