Skatteverket hotar rättssäkerheten

I sin söndagskrönika i Svenska Dagbladet ger PJ Anders Linder en god bild av hur rättslösa företagare är gentemot Skatteverket, Ta strid för rättssäkerheten:

Skatteverket driver process på betald arbetstid, företagaren ska svara på den tid som blir över och får stå för fiolerna själv.

Citatet illustrerar i blixtbelysning hur ojämlik relationen är mellan staten och en ensam företagare.
Linder frågar:

Självklart behövs det skattekontroll, men rättssäkerheten ska väl vara lika god i skattefrågor som på andra områden!?

Och så är inte fallet i Sverige idag.
Jag har skrivit om det i rapporten Statlig opinionsbildning är
diskriminerande
(pdf):

Rättssäkerheten hotas när Skatteverket agerar både polis och domstol
Skatteverket har stora befogenheter att på eget initiativ besluta om överraskningsrevisioner utan att det finns misstanke om brott. Dessutom finns juridiska otydligheter i skattelagstiftningen som ger utrymme för godtycke från Skatteverkets sida. Den skattskyldige hamnar i underläge och rättssäkerheten äventyras. Rapporten föreslår bl a att oanmälda taxeringsrevisioner ska beslutas av domstol vid brottsmisstanke, och att statliga tjänstemän som bryter mot kravet på opartiskhet kan straffas för tjänstefel.

Ofta driver Skatteverket processer även när polis och åklagare lagt ner förundersökning. Det beror på att Skatteverket kan forsätta även när brottsmisstanke inte finns. I praktiken är det rena trakasserier — utförda av staten. Rättsosäkerheten blir total.
Så kan vi inte ha det. Regeringen Bildt skärpte reglerna, men Göran Persson återställde Skatteverkets möjlighet att agera. Reinfeldts regering har inte gjort något alls. Här finns uppgifter att ta itu med efter ett förnyat mandat att regera.
(Andra intressanta bloggar om , , , ,, , , , , , )

Rulla till toppen