S tappar storstäderna

Det som gör SCB:s partisympatimätning intressant (även om siffrorna är gamla och överspelade jämfört med andra institut) är att deras utfall går att dela upp i ålder, yrke, inkomst och region.
Det som verkligen sticker ut i den här mätningen är Socialdemokraternas ras i storstadsregionerna. Så här ser Socialdemokraternas respektive Moderaternas stöd ut i maj 2010 är (jämförelse med SCB i maj 2006):
Region                    Socialdemokraterna          Moderaterna
Stor-Malmö . . . . . . 25,1 procent (–6,2) . . . . 37,0 procent (+2,1)
Göteborg . . . . . . . . 27,1 procent (–4,5) . . . . 33,0 procent (+2,0)
Stockholm . . . . . . . 20,9 procent (–10,4) . . . 38,6 procent (+4,0)
Stockholms län . . .  22,1 procent (–10,6) . . . 47,1 procent (+4,9)
För Centerpartiet är Norra Mellansverige regionen där man klarar sig bäst, 6,9 procent. För Folkpartiet är det Stockholms stad där man får 9,5 procent. Kristdemokraterna går bäst i Västsverige där man får 5,2 procent. Miljöpartiet får högst utdelning i Stockholms stad med 16,0 procent. Och vänsterpartiet går bäst i övre Norrland där man får 8,3 procent.
Sverige förändras. Förr var städerna arbetarrörelsens starka fästen. Nu är det Mellansverige och Norrland.
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , , , )

Rulla till toppen