Psykologisk krigföring i Mellanöstern

I tidningen Världen idag skriver jag en kolumn om den aktuella händelsen utanför Gaza:

Militärhistorikern Max Boot konstaterar att ”Ship to Gaza” organiserades av den turkiska gruppen Insani Yardim Vakfi, IHH, som beskriver sig som en humanitär organisation. Men bland annat Danska Institutet för Internationalla Studier har dokumenterat länkar mellan IHH och jihadistiska terrornätverk inklusive al-Qaida. Andra deltagare kom från egyptiska Muslim brotherhood. Al Jazeera har intervjuat en kvinna ombord som säger, ”Vi kommer att uppnå en av två lyckliga mål: antingen martyrskap eller så når vi fram till Gaza.”

Det var alltså islamistiska terrorister ombord. Men istället för att utföra attack med självmordsbombare och skapa terror, var målet en annan form av psykologisk krigföring mot väst. Man är beredd att offra sina aktivisters liv för att nå PR-framgångar.
Det finns anledning att rikta kritik mot att Israel inte tar sig an denna del av kriget, den psykologiska krigföringen. I min artikel skriver jag om regeringstjänstemän som viftar bort denna aspekt, för att bara se till de militära insatserna och de politisk-diplomatiska förhandlingarna. Max Boot kritiserar att Israel hanterar händelser var och en för sig, istället för att se till helheten.
Jag förstår att det är svårt att delta i PR-krig när människors liv står på spel, men här måste Israel tänka om. Den öppna samhällsdebatten i väst har ett större och mer omedelbart inflytande på politiker idag än förr. Islamisterna vinner nu det psykologiska kriget om opinionen i Europa. Om Israel helt tappar opinionens stöd i väst, kommer inte politikerna i regeringsställning att hålla emot.
Artikeln av Max Boot puibliceras av Wall Street Journal, Israel’s Gaza Flotilla Fiasco.
Och organisatörerna av ”Ship to Gaza” meddelar öppet i pressmeddelande att den turkiska organisationen är en av arrangörerna.
Här är rapporten The role of islamic charities in international terrorist recruitment and financing från Danish Institute for International Studies, som visar hur man använder humanitär hjälp som täckmantel för Jihad.
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , , , ) Se mer: DN,2,3,4, G-P, SDS, AB,2,3,

Rulla till toppen