Nämndemännens vara eller icke vara

Kristdemokraterna har lagt fram ett radikalt förslag: avskaffa de nämndemän som utses av kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige att tjänstgöra som domare i domstol. Istället för dessa partiutsedda domare vill Kristdemokraterna bland medborgarna lotta ut tjänstgöring som lekmannadomare. Detta genom att domarplikt införs för alla myndiga medborgare.
Svenska Dagbladet avvisar förslaget, Ur nämndemannaaskan i lekmannaelden:

Men skulle det bli bättre? Nej. Det större problemet är att det inte är någon bra idé att ge lekmän detta inflytande över rättsskipningen. Vi låter inte lekmän styra andra områden, så varför just i juridiken?
Avskaffa gärna nämndemannasystemet, men ersätt det inte med något som dras med samma problem.

Dagens Nyheter har en positivare ton, Rättvisans lotteri:

I teorin löser domstolsplikt och lottning alla problemen. Rekryteringen lösgörs från partierna och sammansättningen blir en spegelbild av befolkningen. Men i praktiken skulle denna lösning inte fungera. Nämndemannauppdraget kräver stort engagemang för att bli väl utfört, och viljan att göra en god insats kan inte beordras fram hos medborgare som lotten pekat ut.
Även i det antika Aten insåg man att ett urvalssystem där slumpen styr har denna svaghet. Därför skedde lottningen bara bland de fria män som anmält sitt intresse för uppdraget. […] För att vi ska närma oss detta krävs ett medvetet urval.

Jag har varit nämndeman i Stockholms tingsrätt i två omgångar, och tror inte att det går att få fram någon bättre urvalsprocess än att låta kommunfullmäktige utse lekmannadomare. Det är därigenom demokratisk legitimitet uppstår. Någon annan kan inte göra urvalet.
SvD och många jurister vill ta bort nämndemännen helt. Men lekmän i den juridiska processen förekommer i alla demokratiska stater, sedan Aten och framåt. Att avskaffa dem är ett steg bort från demokrati till en sorts elitokrati.
Jag tycker man kan göra som i USA, inte genom lottning av juryledamöter, men däremot i en annan aspekt: lekmän på lägsta domstolsnivå men avskaffa dem i högre instans. Alltså: behåll nämndemän i tingsrätterna, men avskaffa dem i övrigt.
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , )

Rulla till toppen