Kvotering och könsroller

Det är bra att allt fler ifrågasätter kvotering som metod att nå jämställdhet. På DN-Debatt har polisen och författaren Fredrik Kärrholm tagit upp märkligheter vid polisrekryteringen, ”Sluta kvotera till Polishögskolan”

Till utbildningsstarten i januari och augusti 2009 var könsfördelning likartad bland de sökande, och andelen antagna kvinnor var också då 50 procent. Skillnaden mellan andelen sökande och antagna kvinnor är klart signifikant.
Det är inte rimligt att förutsätta att denna skillnad helt kan förklaras med att gruppen kvinnliga sökande har en större andel bättre lämpade individer. Således kan det misstänkas att det förekommer könskvotering eller positiv särbehandling. Om så sker är det djupt oärligt gentemot de sökande, både män och kvinnor, som inte informeras om detta.

I Expressen skriver Sakine Madon också kritiskt om kvotering i ett annat sammanhang, Släpp fixeringen vid börsstyrelser:

Vem ger sig förresten på fackförbunden? Gissa hur många kvinnor som sitter i exempelvis Byggnadsarbetareförbundets styrelse? Av fotot på deras hemsida att tyda: noll. […] Men i stället för att ropa på kvotering – som i värsta fall stärker bilden av kvinnor som hjälplösa stackare – undrar man var ifrågasättandet av könsrollerna tagit vägen?

I och för sig är jag allergisk mot ordet ”könsroller”. Det används alltid i nedsättande termer om andra, men aldrig för att beskriva hur man själv är. Ofta är den som använder ordet könsroller otroligt fördomsfull mot de kvinnor sköter barn, utför omsorg om äldre och andra sociala tjänster. Som jag ser det finns det knappast viktigare uppgifter att utföra. Här är det snarare värderingar för dessa tjänster som bör förändras, än könsroller.
Snarare än att kvinnor söker sig till manliga sysselsättningar, borde kvinnoyrken få manlig status. Det är uppgifterna som ska värderas, inte vilket kön majoriteten av utövarna har. Kvinnor som vill ägna sig åt omsorgsyrken ska respekteras och beundras, inte hånas för att de sitter fast i ”gamla könsroller”.
(Andra bloggar om , , , , , , , , , i)

Rulla till toppen