Helen Thomas: stick från Palestina!

Helen Thomas, 89, hyllas av internationella journalistkåren för sina insatser som journalist (i DN kallas hon ”tuffa frågornas moder”). När hon ombads kommentera Israel, svarade hon:

— Be dem dra åt helvete iväg från Palestina (”Tell them to get the hell out of Palestine”).

Därmed ger hon ett ansikte åt den journalistkår i väst som hatar Israel och saknar förmåga att rapportera opartiskt från Mellanöstern. När ska journalistkåren granskas?
President Obama har tagit avstånd från Thomas uttalande. Vi är alltså i en tid då politiker får förhålla sig till rasistiska journalister.
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , , , , , , , )

Rulla till toppen