Fläskiga floskler om manliga strukturer

Återigen har vänstersidan klagat över att statsministerkandidaten Mona Sahlin granskas och kritiseras, skriver Nya Wermlands-Tidningen i ledaren Olika måttstockar inför valet?

Logiken i anklagelsen var nu något undflyende, men kontentan tycktes vara att all kritik som riktas mot kvinnliga politiker bygger på någon form av manligt strukturtänk och per definition därför är felaktig. Om så är fallet skulle ergo all kritik av kvinnliga politiker vara ovidkommande. I alla fall när den kommer från män.
Allt detta är givetvis bara trams. […] Att harmsenheten över granskningen av Sahlin i grunden handlar om vanlig simpel politisk taktik blir närmast övertydligt om man tar sig tid att studera vilka politiker och andra som svenska feminister med hjärtat till vänster historiskt valt att omfamna. Och förtala.
För nämn exempelvis den svenska kvinnosaksperson som uttryckte ens ett uns glädje över att Margaret Thatcher blev Storbritannien premiärminister 1979. Eller läs de insinuationer som svenska journalister plitade ner om de kvinnor som fick känna på den exekutiva makten i Ovala rummet under Bill Clinton. Eller studera vad svenska jämlikhetsivrare vräkte ur sig bara häromåret, om den republikanska vicepresidentkandidaten Sarah Palin. […]
[D]et vore därför en massmedial och demokratisk skandal om denna fråga [statsministerkandidaternas kompetens] skulle blockeras av ett kotteri män och kvinnor med en uppenbar partipolitisk agenda, vars enda talang tycks vara är att producera fläskiga floskler om manliga strukturer.

Riksdagsvalet handlar ytterst om vi vill att Sverige ska företrädas av Fredrik Reinfeldt eller Mona Sahlin. De båda ställer frivilligt upp i denna kamp. Då får de båda också tåla att de blir granskade, inte bara för sina förslag utan också avseende personliga egenskaper när det exempelvis gäller ledarskap.
Om man inte klarar av den granskningen är man inte kvalificerad. Och det är kanske det som alla dessa vänsterdebattörer egentligen och undermedvetet säger…
Se mer: Var tredje S-väljare föredrar Reinfeldt, Rödgröna tror på Reinfeldt, S-väljare: Reinfeldt bättre statsminister. (Andra intressanta bloggar om , , , , , , , , )

Rulla till toppen