Välj sida: yttrandefrihet eller islamism

Efter alla ljumma yttringar kommer äntligen ett glasklart ställningstagande. Paulina Neuding, chefredaktör Magasinet Neo, och Johan Lundberg, chefredaktör Axess, skriver på DN-Debatt, Lars Vilks förtjänar stöd i kampen för yttrandefrihet:

Därför är det med förskräckelse och sorg som vi noterar hur svenska opinionsbildare, nyhetskanaler, konstnärer, publicister, journalister och författare gömmer sig bakom svepskäl när de väljer att gå skränande islamister till mötes. Vi menar att demokratins och yttrandefrihetens gränser måste försvaras lika konsekvent oavsett vem som utmanar dem. […]
Som publicister ser vi med oro på hur en stor del av det svenska etablissemanget sviker yttrandefriheten och upplysningens värderingar i fallet Lars Vilks. Det gäller inte bara reaktionen från Sveriges äldsta universitet och själva symbolen för den svenska upplysningstraditionen. Såväl Publicistklubbens ordförande som Pressombudsmannen, vilka båda har till uppgift att slå vakt om svensk yttrandefrihet, har valt att fördöma Vilks i skarpa ordalag.

Det räcker inte längre för kultur- och medieetablissemangen att säga att man är för yttrandefrihet. Man måste tala klarspråk och välja mellan yttrandefrihet och islamism. Om man väljer yttrandefriheten måste man fördöma islamismens maktanspråk och censurkrav.
De som inte fördömer islamism står inte på yttrandefrihetens sida, utan sviker den. Man sviker upplysningen och de västerländska värderingarna.
Det är lika självklart att ta avstånd från islamism som från nazism och kommunism. Det är våldsideologier som är oförenliga med upplysningens krav på frihet.
Att ta avstånd från islamism är inte att ta avstånd från muslimer eller från religionen islam. Islamism är en vulgär uttolkning av religionen, en uttolkning som kidnappat religionen. Man gör flertalet muslimer en tjänst genom att inte tillåta islamism att göra sig till tolks för religionen.
Nu är det på allvar. Nu har alla att välja sida. Islamismens primitiva våldskult eller västerländska upplysningen. Någon mellanposition existerar inte. Varje förståelse för islamism betyder att man givit upp västerlandets traditioner.
Det ska understrykas att upplysningen innehåller religionsfrihet, men rättigheten till religionsutövning är kopllad till individen, inte till religionen som sådan. Religionen är separerad från den statliga maktutövningen. Religionen tillhör privatlivets helg, ger vägledning åt individen och argument i moralfilosofiska diskussioner om hur fria människor bör leva. Men den får aldrig tvingas på någon, allra minst med hot och våld.
Allt detta tycks svenska etablissemang givit upp. Man rycker på axlarna åt att grundläggande värderingar åsidosätts och människor förföljs, mordhotas och misshandlas i Sverige.
Det är en skam att inga svenska politiker har tagit avstånd ifrån och fördömt det som hände på Uppsala universitet.
P.S.
Skriv på namninsamling för att Lars Vilks ska få genomföra sin föreläsning på Uppsala universitet.
P.P.S.
Debatt i utländsk media: David Frum i CNN-kolumn,Attack on cartoonist a threat to us all, CBS News i Swedish Artist Attacked at Free-Speech Lecture, Boston Globe/AP i Muhammad cartoonist in hiding after arson attack
Se också: Välplanerat branddåd mot Vilks, Låt Vilks avsluta föreläsningen, Några ord om Vilksdebatten. (Andra intressanta bloggar om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , )

Rulla till toppen