Centerpartiets sex drömmar

Igår höll centerledaren Maud Olofsson tal inför partiets förtroenderåd, Framtiden tillhör dem som vågar! (finns också att se på video).
Där lyfte hon fram sex mål och drömmar som hon och partiet har om vårt land. År 2020 ska Sverige…

  • ha världens bäst utbildade befolkning
  • vara bland de tre bästa länderna i EU när det gäller tillväxtföretagande
  • ha lägst klimatpåverkan per person av alla industriländer
  • ha ekonomisk tillväxt i alla arbetsmarknadsregioner
  • ha världens bästa folkhälsa
  • ha jämställd fördelning mellan kvinnor och män av löner och förmögenheter

Visst kan man tycka att det är att satsa brett, stort och därmed inte fokuserat, så som Johannes Åman skriver på DN:s ledaresida, En bävers dröm:

Men när Maud Olofsson räknar upp hela sex mål som Sverige ska ha uppnått år 2020 blir resultatet inte tydlig fokusering utan en till intet förpliktande önskelista. Att vi till exempel ska ”ha världens bäst utbildade befolkning” och ”världens bästa folkhälsa” är heller inte tillräckligt konkret för att sporra till handling.

Det viktigaste med en politikers uppställda mål är att de ger rätt signaler och intryck hos väljarna. Jag gillar inte heller otydliga mål. De är oftast att kategorisera som floskler.
Men jag ser Centerpartiets sex mål mer som agendasättande av stämning, klimat och ambition, snarare än konkreta politiska löften i detaljer. Maud Olofsson visar djävla annama i en globalt osäker tid. Hon talar om att vi ska satsa framåt, att vi kan reda ut problemen. Hon visar att iallafall Centerpartiet har viljan och modet att ta sig an framtiden.
Och att DN:s Johannes Åman fångar detta i sin slutkläm visar att hon kan komma att lyckats:

Trots motvind fortsätter Olofsson att återkomma till temat att männi­skor som har idéer måste ges möjlighet att förverkliga dem. Därmed påminner hon själv lite grann om en flitig bäver.

Detta kan ställas mot vänsteroppositionens defensiva krav på ökade bidrag till de allt fler som de räknar med ska hamna utanför arbetsmarknaden och leva i tristess och meningslöshet.
Vem vill rösta på dem som redan givit upp? Det är nog den fråga som Centerpartiet ställer till väljarna genom sina sex drömmar.
Se mer: AB, HD, SVT, DI, SvD, (Andra intressanta bloggar om , , , , , , , , )

Rulla till toppen