Sjukt bra för Alliansen

I vintras gjordes det stor sak i medierna av att sjukskrivningsreglerna var oklara, därför är det ohederligt av redaktionerna att inte ge stor uppmärksamhet åt den utvärdering som Riksrevisionen nu gjort i “En förändrad sjukskrivningsprocess” (RiR 2010:9). Där finns kritik mot alltför kort förberedelsetid inför förändringarna, men som Sydsvenskan skriver i ledare, Sjukt bra för alliansen

Riksrevisionen slår samtidigt fast att tidsgränserna i rehabiliteringskedjan, så som avsågs, har ökat förutsägbarheten för de individer som blir sjuka. Dessutom konstateras i rapporten att sjukskrivningsprocessen har blivit mer aktiv. Exempelvis visar det sig att en plan för återgång i arbete oftare upprättas och att arbetsgivare blivit snabbare på att vidta åtgärder. Det innebär en mänsklig vinst.
[V]alåret 2010 kan sjukförsäkringen inte uppfattas som en utväg för den som vill slippa arbeta. Försäkringen skall gälla vid arbetsoförmåga på grund av sjukdom. Det måste medborgare kunna känna sig trygga med.

Alltså, de sjuka har fått tydligare och begripligare regler, processen är snabbare och effektivare.
Så vad bråkade man om? Övergången från slapp och otydlig process gick för fort för Försäkringskasssans personal.
Och så förstås, krav på arbetsoförmåga ställs nu för att sjukskrivning ska vara möjlig.
Man kan undra vilket de rödgröna tyckter är allvarligast, att sjukskrivningen blivit effektiv eller att de som inte är sjuka inte längre kan uppbära bidrag?
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , , , , , , , , , , )

Rulla till toppen