Rödgröna skattehöjningar hotar välfärden

På DN-Debatt analyserar Sven Olof Lodin, professor i finansrätt, det rödgröna budgetförslaget, De rödgrönas skatteväg hotar samhällsekonomin:

Avskaffandet av fjärde steget i jobbskatteavdraget innebär höjd skatt för cirka 3 miljoner människor. […] Ser man på det samlade resultatet är det ett allvarligt avsteg från de principer som den stora blocköver­skridande skattereformen 1991 byggde på och som vårt system fortfarande bygger på. De får inte överges så lättvindigt som de rödgröna nu avser med höjning av världens redan högsta skatt på arbete och långt högre marginalskatter än i skattereformen och än i något annat land.
Härmed slår de rödgröna in på fel väg, som i förlängningen kommer att allvarligt skada den svenska samhällsekonomin.

De rödgröna står för en extrem politik. Skattehöjningar för alla.
Är det verkligen det vi behöver?
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , , , , , , jobbskatteavdraget, , bidragslinjen)

Rulla till toppen