Partiernas kris: allt fler odugliga kandidater

SVT:s Rapport har avslöjat att den person som står på 21:a plats på Centerpartiets riksdagsvalsedel i Stockholm är en total virrpanna som på internet levererar den ena konspirationsteorien efter den andra, ”Judar bakom 11 september och Förintelsen”.
Stockholmscentern agerade snabbt, kallade till krismöte igår och strök kandidaten från valsedeln och ansökte hos partistyrelsen om att utesluta honom ur partiet.
Men skadan är redan skedd. Nu knyts alla konspirationsteorier till ”riksdagskandidat i Centerpartiet”. Jag frågar mig varför C har mer än 20 namn på en lista som i förra valet gav 2 mandat. Varför denna mängd med okontrollerade och okända namn på valsedeln?
Socialdemokraterna har det än värre. En kommunfullmäktigeledamot — han stod alltså så högt upp på valsedeln i förra valet att han blev vald till offentliga förtroendeuppdrag — sitter häktad som misstänkt för planer på människorov, S-politiker misstänkt för stämpling till kidnappning. Bakgrunden tycks vara att en ung kvinna skulle kidnappas och föras till Syrien med hederskultur som motiv.
Partiet utsåg honom trots att man fått varningar, som man inte kontrollerade, S-politiker om brottsmisstänkte partikamraten: Jag varnade partitopparna men de vägrade lyssna.
Och sedan har vi Moderaternas provvalsfusk. Kandidater tvingades bort sedan de avslöjats med att få förmodligen ovetande människor att bli medlem i partiet, så att deras röst kunde utnyttjas i provval inför nomineringar till valsedlarna.
Allt detta är tecken på hur de politiska partierna är i kris. De fylls av personer som inte lämpar sig till ansvarsfulla positioner, men eftersom gallringen sker av medlemmarna själva finns inga som helst garantier mot att helt olämpliga personer hamnar på listorna.
Förr hade partierna tiotusentals medlemmar som utgjorde en kritisk massa, ur vilken goda kandidater kunde sållas fram. Idag är partierna närmast tomma. Då kan vem som helst ta sig fram.
Det enda rimliga är att vi åter får en stor kritisk massa som gallrar fram förtroendevalda. Det betyder att man överlämnar personvalen till väljarna på valdagen. Då kan ingen komma fram utan att ha aktivt stöd av en stor mängd väljare.
Konstitutionsutskottet har möjligheten att justera grundlagsöversynen och ta bort spärren för personval. Då skulle partierna nominera de namn man känner och respekterar, för att sedan låta svenska folket välja vilka av dessa man vill se.
Exempelvis hade Centerpartiet i Stockholm då inte spikat en lista med mängder med okända namn. Då hade man satsat på 5-10 kandidater som man aktivt kampanjar för. Då hade man sluppit de pinsamheter man nu utsätts för.
Också Socialdemokraterna och Moderaterna hade sluppit sina skandaler om vi övergått till personval utan spärrar. Logiken i valet av personer skulle förändras: kraven på dem skulle bli större. Likaså granskningen och genomlysningen av deras kvaliteter och brister. Det är det minsta man kan kräva i ett land som tar demokrati på allvar.
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , , )

Rulla till toppen