65 årsdagen för freden i Europa

Den 8 maj 1945 skrevs tyske generalstabschefen Wilhelm Keitel under en villkorslös kapitulation i Berlin. Freden i Europa fyller alltså 65 år idag. (Världskriget fortsatte dock, och blev allt blodigare för USA i Asien.)
Deutsche Welle har en intressant artikel om hur tyska folket förhållit sig till kapitulationen, Defeat or liberation? Germany looks back 65 years to the end of WWII:

De motstridiga känslorna om 8 maj fortsatte i 40 år, fram till dess den tyske presidenten Richard von Weizsäcker gjorde en av de mest betydelsefulla uttolkningarna om betydelsen av detta datum i Tysklands historia. Han gjorde det i ett tal i tyska riksdagen 8 maj 1985.
“Den åttonde maj 1945 var en befrielsens dag”, sa Weizsäcker. “Då befriades vi alla från den nationalsocialistiska regimens inhumanitet och tyranni.”
Det tog 40 år innan en högt uppsatt tysk politiker kunde uttrycka denna känsla i så klara termer. “Det bröt ett tabu”, säger historikern Jörg Morre.

Så lång tid krävdes alltså för att smälta nederlaget. Om tyskarna hade svårt att förlika sig med sina misstag trots att landet låg i ruiner, kan man fråga sig hur lång tid det ska ta för ryssarna ska förlika sig med kommunistregimens brott.
Se mer: SDS. (Andra intressanta bloggar om , , , , , ,, , , , )

Rulla till toppen