Skattefria gåvor gör välfärden starkare

Dagens Nyheter har en bra ledare om hur viktigt det är att gåvor till välgörande ändamål blir avdragsgilla, Släpp gåvan fri:

Sverige är det enda land i Europa där det inte är tillåtet att göra skatteavdrag för gåvor. En öppnare attityd skulle sannolikt öka pluralismen i det svenska samhället

Det är oförlåtligt att Alliansregeringen inte kommit längre med denna ideologiskt centrala reform. Med avdragsrätt kan det borgerliga samhället visa hur mycket mer kulturellt och omtänksamt det är, jämfört med när alla måste stå med mössan i hand och begära pengar från staten.
Det gäller inte bara social verksamhet, utan också kultur och forskning.
Idag är alla och allt beroende av staten. Det ger ett enfaldigt samhälle.
De minskade skatteintäkter ett avdrag skulle ge, får samhället igen mångdubbelt genom den ökade kreativitet och mångfald som blir följden. Kör! Vad väntar regeringen på?
Mer i bloggen: När kommer avdragsrätten för givmildhet?, Mer privat välgörenhet skulle värma Sverige.
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , , , , )

Rulla till toppen