PR-folk, media och Alliansen

Ett intressant läsarmejl om min kritik av Alliansens kommunikation:

Du har tidigare skrivit om hur Alliansens PR-folk misslyckats med sitt uppdrag. Jag anser att det inte spelar så stor roll vad PR-folket gör när medievänstern har så mycket makt över vad svenskar får veta och inte får veta. Följande artikel på dn.se är ett bra exempel på problematiken med medievänstern: Låg a-kassa ökar inte motivationen.
I detta fallet är allting så tveksamt att det inte liknar någonting annat. Bakom denna ”nyhet” står en avhandling från Umeå universitet, skriven av sociologen Madelene Nordlund. ”Regeringens metod (…) får bakläxa” skriver TT. Att en sociolog anser något kan knappast klassas som att regeringen ”får bakläxa”.
En avhandling med tendentiösa resultat är grunden för en hel artikel från TT på förstasidan på dn.se, där alltså sociologens åsikt presenteras som om den vore en sanning. Det är klart att detta negativt påverkar DN:s läsares syn på Alliansens politik. Vad gäller DN:s roll i det här kan man även ifrågasätta att det är en osedvanligt kort artikel för ett så viktigt resultat. Var är granskningen av DN? Och varför rapporterar inte DN om den stora mängd välciterad nationalekonomisk forskning som är mer i linje med Alliansens lösning?
I avhandlingen sammanblandas kausalitet och korrelation. I ett stort dataset från SCB fann Madelene att de med hög A-kassa fick välavlönande jobb. Det finns dolda variabler (utbildning) som hon struntat i. Hon redovisar inga rådata-resultat utan säger vilka databaser hon använt […] Inga uträkningar finns med så det går inte att verifiera det hon påstår sig ha kommit fram till.
Och dessa resultat av sociologisk ”forskning” motsäger världens samlade forskning inom nationalekonomin.

Rätt. De borgerliga har en brant uppförsbacke i att nå ut, medan S-V-MP kommer att få ut sin propaganda som om nyhetsredaktionerna vore del av valkampanjen.
Men det förstärker ju Alliansens behov av att vara kompetent i kommunikationen. Man måste vara bättre än motståndarna. Så är det. Och så är livet. Det är inte rättvist. Men då har man ju skyldighet att vara så mycket bättre.
John F Kennedy lär under presidentvalkampanjen 1960 sagt, att om Richard Nixon går upp klockan 6 för att kampanja måste jag gå upp klockan 5.
Den attityden är vad Alliansen måste ha. Man måste vara bättre än de rödgröna på alla områden. Och det är man. Utom då på kommunikationen. Det kan få förödande effekt om man inte också här ser till att vara bättre på formuleringar, oneliners, TV-reklam, slogans, faktaspridande, pedagogik, retorik, engagemang, kunskap…
S har vunnit flest val därför att man haft många fördelar på sin sida. Inte minst förmåga till propaganda. Nu måste Alliansen se till att bli bäst också här.
(Exempelvis genom att snabbt avslöja nämnda avhandling för vad den är, just så som du gjort, och se till att avslöjandet når ut.)
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , , , )

Rulla till toppen