Nya jobb kräver mer än S- eller M-retorik

Helsingborgs Dagblad analyserar Socialdemokraternas och Moderaternas retorik kring jobbskapande och summerar ypperligt, Det är något som saknas:

Det råder ett nästan totalt fokus på arbetstagaren.

Exakt. För att skapa jobb krävs att man koncentrerar sig på dem som ska anställa, på företagen. Tidningen skriver:

[D]en eviga frågan om företagandets villkor; skatter, regelverk, minskat krångel, lägre arbetskraftskostnader och så vidare. Det är mer än osäkert hur långt Socialdemokraterna och Moderaterna vill gå när det gäller att handfast förbättra inte minst småföretagarnas ekonomiska villkor.
Dialogen mellan partierna och Svenskt Näringsliv är inte bra. Men det är ingen ursäkt för att inte tala mer med företrädare för små och medelstora företag och då inte minst sådana i tillväxtbranscher som service och IT. Lossnar det här ger det betydligt större effekter än i de hårt slimmade tillverkningsföretagen med sina internationella marknader.
Nej, Mona Sahlin och Anders Borg – jobblinje och full sysselsättning blir mest retorik så länge politiken ensidigt fokuseras på individernas anställningsbarhet och motivation. De som skapar jobben kräver sin uppmärksamhet.

Här är Maud Olofsson och Centerpartiet en avvikande röst. De har företagandet på näthinnan.
Frågan är om inte Centerpartiet ska ställa ultimatum för fortsatt Allianssamarbete. Några centrala och konkreta krav på vad regeringen ska genomföra det första året efter omval i höst.
För vad är meningen med en ny Alliansseger om det inte blir liberaliseringar av arbetsrätten, åtminstone riktade insatser för de grupper som har höga trösklar att ta sig över för att komma in på arbetsmarknaden.
Problematiken har dessutom varit högst förutsägbart. Jag skrev 2008 att Alliansens nuvarande reformer inte kommer att räcka till för att häva utanförskapet, utan att liberalieringar av arbetsrätten krävdes, Alliansens tre vägval inför 2010: “Och det finns konkreta och vetenskapligt väldokumenterade åtgärder att vidta för att öka sysselsättningen: avreglering av arbetsmarknaden.”
Jag tänker på LAS-undantag för unga under 26 år och för företag med färre än 10 anställda. Och jag tänker på ekonomiska frizoner i förorter och bygder med låg förvärvsfrekvens. Dessa liberaliseringar skulle inte beröra huvuddelen av de anställda i Sverige, men göra det möjligt för unga, invandrare och småföretagare att komma i gång i arbete.
Centerpartiet har varit Alliansens mest lojala medlem. Nu är dags att höja rösten och kräva inflytande på den mest avgörande frågan, inte bara i valet utan för Sverige och vårt välstånd. Det är dags att visa att man menar allvar med talet om att bekämpa utanförskapet.
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , , , , , , , , , , )

Rulla till toppen