MP emot skärpta straff för våldsbrott

I Svenska Dagbladet skriver PJ Anders Linder, MP svingar mot regeringen och träffar Bodström:

I Straffnivåutredningen konstaterade man att genomsnittsstraffet för grov misshandel är 19 månaders fängelse, trots att straffskalan ligger i spannet 1–10 år. Många av dem som döms för grov misshandel får straff som ligger nära miniminivån. Så vill vi inte ha det, säger Alliansen.
Rättsstaten ska vara tydligare i sitt avståndstagande från den svåra kränkning av människor som grovt våld utgör. Socialdemokraterna instämmer i sak. Men MP reagerar på skärpta straff som en vänsterpartist på ett vårdval och öser på om ”oseriös lek” och ”populistisk vilja”. Det riktar sig förstås mot regeringen, men det träffar Thomas Bodström mitt i planeten.

Vid en rödgrön seger i september kan våldsverkare jubla. Misshandel fortsätter vara i det närmaste fritt från straff.
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , , , , , , , , , )

Rulla till toppen