EU har grovt misskött Grekland

En riktig avhyvling får EU:s makthavare av professor Anders Åslund på DN-Debatt idag, Greklands tragedi kan sluta i en europeisk bankkollaps. Artikeln måste läsas! Den ger det mest rättvisa betyg för EU jag sett på många år. Här är några välförtjänta omdömen:

Givetvis var olika grekiska regeringar värst, men de tyska och franska regeringar som förkastade Maaastrichtkriterierna 2003, när de inte själva uppfyllde dem, var medskyldiga och så var alla de passiva europeiska myndigheter som negligerade Greklands uppenbara och ohemula regelbrott.

Ja, Gerhard Schröder och Jacques Chirac hade inte bara fel om Irak, de struntade i att upprätthålla stabiliseringspakten vilket gav Grekland fria händer att hejdlöst leva över sina tillgångar och skicka notan till de övriga euroländerna.

Nu har vi mirakulöst undvikit en stor depression trots dåraktig finanspolitik […] Såväl den ryska kraschen 1998 som den argentinska kollapsen 2001 framstår som mönstergill finanspolitik i jämförelse med den aktuella grekiska och europeiska dårskapen.

Ryssland och Argentina (!) har varit mindre dåraktig än EMU. Det säger något.

Grekland [måste] skära ned sitt budgetunderskott radikalt. Hittills har regeringen bara accepterat en nedskärning av 4 procent av BNP från 14 procents budgetunderskott. Förra året reducerade Litauens klarsynte premiärminister Andrius Kubilius Litauens offentliga utgifter med 8,5 procent av BNP. I detta läge måste Grekland skära 8–10 procent av BNP på ett år, vilket även Ryssland och Moldavien gjorde 1998.

För att åstadkomma detta måste EU släppa kontrollen, man är alltför inkompetent:

Låt någon ta ledningen. Eftersom EU vare sig har beslutskapacitet, regler eller finansiering redo är IMF det enda realistiska organet. I en anstötlig prestigecirkus har EU förslösat tre viktiga månader. Den bör erkänna sitt nederlag och överräcka ledningen till IMF.

Anders Åslund vill att Sverige ska säga dessa sanningar till våra större grannländer i EU:

När Tysklands och Greklands politiker tävlar med Europeiska centralbanken om vem som kan vara mest trångsynt och ansvarslös, spelar Norden och Sverige en viktig roll som de länder och med de politiker som förstod bäst.

Det europeiska projektet är en god ambition. Men unionen har fortfarande en struktur som gynnar inkompetent ryggdunkande snarare än ledarskap och demokratiskt ansvarstagande. EU måste göras om. Från grunden. Vi kan inte låta idioter bestämma över den europeiska tanken, därtill utan någon som helst möjlighet till ansvarsutkrävande av Europas folk.
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , , , , )

Rulla till toppen