Visa hela lönen!

Att vi svenskar har synnerligen vaga föreställningar om vilken vår totala lön är, liksom hur stor skatten är, råder det ingen tvekan om. Att så få känner till jobbskatteavdraget är en folkbildningskatastrof.
De flesta har fått omkring en tusenlapp mer, netto, i månaden. Men vi har ingen aaaaning varifrån den kommer. Hur sjukt är inte det?
Nationalekonomen Lars Jonung har i sin DN-kolumn tagit upp fenomenet, Visa hela lönen. Han påpekar att den genomsnittliga lönen för en Saco-medlem inte alls är 35.700 kronor som officiellt anges, utan 46.900 kronor om man tar med löneskatten som följer på bruttolönen.
Nerikes Allehanda skriver i ledare, Dags att visa hela lönen och hela skatten:

Lars Jonung menar att åtminstone fem summor borde redovisas på lönebeskedet: Totallön, löneskatt (arbetsgivaravgiften), bruttolön, inkomstskatt och nettolön.
Han tes är att sådan reform skulle höja kvaliteten både på den politiska debatten och debatten kring lönerörelsen. Vi skulle helt enkelt få större möjligheter att fatta väl underbyggda politiska beslut i allmänhet och i ekonomisk politik i synnerhet. […]
I ett informationssamhälle som vill vara öppet och genomskinligt går det inte att hitta något vägande motargument mot hans förslag.

Så sant. För mig har det varit obegripligt varför borgerliga regeringar inte genomfört en folkbildningsreform om skatterna som går ut på att via lag slå fast att totala lönen ska framgå på lönebesked.
Skattekilarna blir ju ännu större om man ser till hur mycket denne sacomedlem måste tjäna för att kunna betala bilreparatören 100 kr/timmen efter skatt.
Jo, sacomedlemmen måste arbeta ihop 472 kr för att kunna ge reparatören 100 kr i handen efter skatt. 372 kr försvinner till staten.
Så högt är det verkliga skattetrycket på arbete i Sverige.
P.S. Så här har jag räknat: Om reparatören ska tjäna 100 kr netto måste han tjäna 21.200 kr i månadslön brutto (med tabell 31 och 165 arbetstimmar per månad). Med arbetsgivaravgift blir det 27.861 kr. Bilfirman måste alltså fakturera 168,85 kr per timme för att täcka lön och skatt. Inklusive moms blir det 211 kr.För att sacomedlemmen ska kunna betala 211 kr måste han arbeta ihop 472 kr åt sin arbetsgivare, varav momsen är 94 kr. Av återstående 378 kr är 90 kr arbetsgivaravgift. På bruttolönen 288 kr är synliga inkomstskatten 77 kr. Nettot blir då 211 kr som betalas till bilfirman.
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , , , )

Rulla till toppen