Var finns Alliansens globala perspektiv?

Hans Bergström konstaterar i sin DN-kolumn att “Allians för Sverige” blivit bara “Alliansen” och att man kastat globaliseringsrådets rekommendationer i papperskorgen. Regeringen lyfter inte blicken och ser inte vad Sverige måste göra för att behålla välstånd och välfärd, menar han och skriver, Allians för vad?

Danmark var föredömet för initiativet till ett Globaliseringsråd. […] Bland annat följde stora reformer i skolan och universitetsväsendet. Folketinget beslutade om en jätteupprustning av infrastrukturen i dansk forskning. Danmark rusar nu förbi Sverige internationellt i framför allt medicinsk forskning. […]
Regeringen an­ger tio mål för var Danmark ska befinna sig om tio år [på temat “vetande, tillväxt, välstånd, välfärd”] . De fyra första lyder:
1. Danmark ska vara bland världens 10 rikaste länder.
2. Det danska arbetsutbudet ska vara bland de 10 högsta i världen.
3. Danska skolbarn ska vara bland de duktigaste i världen (bland de fem bästa).
4. Minst ett danskt universitet ska ligga bland Europas 10 främsta.
På var och en av punkterna redovisar man konkreta åtgärder.

Efter att lågkonjunkturen slagit till, och inför höstens val, ställer Bergström en rad frågor:

Den nya utmaningen kräver en fräsch analys. Hur skapar vi miljöer i Sverige, dit globala företag vill förlägga avancerad verksamhet? Hur behåller vi huvudkontor i Sverige, med deras många kringfunktioner? Vad gör vi åt den katastrofala nedgången i klinisk forskning och kliniska tester på universitetssjukhus i landstingsregi, något som nu på allvar äventyrar en gammal svensk styrkegren, medicinsk industri? Hur får vi fram, i stället för att förtala, svenska internationella företag inom de stora tjänsteområdena, som vård och skola? Hur förbättrar vi de relativa villkoren för svenskt ägande, inte minst av snabbväxande företag som nu oftast säljs utomlands?

Om dessa frågor borde valrörelsen handla. Det är de riktiga och viktiga framtidsfrågorna som avgör vårt välstånd.
Men risken är stor att det blir fjantfrågor och “skandaler” som dominerar.
Vi som gillar samhällsdebatt borde hjälpas åt att hålla debatten kring det stora och viktiga, snarare än det futtiga. För vår egen och kommande generationers skull.
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , , , , , , , , )

Rulla till toppen