Sture Eskilsson fyller 80 år

Den kanske viktigaste opinionsbildaren i modern tid för ett friare Sverige fyller 80 år på torsdag: Sture Eskilsson.
Det var han som låg bakom ”SAF:s hemliga PM”, som förstasidesrubriken löd på omslaget till Folket i Bilds premiärnummer från oktober 1971. Eskilsson föreslog att SAF skulle medverka till kvalificerad opinionsbildning för att kunna skapa en motvikt till den radikala vänstervinden som blåste starkast under åren efter 1968.
Eskilssons förslag var kontroversiella, eftersom de bröt mot Saltsjöbadsandan. Och han ville inte bara se annonskampanjer, utan tyngre satsning på bokutgivning och djupare ideologisk filosofisk debatt för kapitalism, företagsamhet och frihet.
Ett resultat blev tankesmedjan Timbro, för vilken Eskilsson var styrelseordförande från starten och 20 år fram till 1998.
I Svensk Tidskrift skriver Carl-Johan Westholm att det är två saker som slår honom sedan han läst samling med Eskilssons artiklar, Sture Eskilsson, 80 – bra för Sverige:

Den ena, som framstod lika tydligt då som nu, är Stures ideologiska engagemang och intellektuella förhållningssätt. Utan detta hade han blivit en arbetsgivardirektör i mängden, vars tidiga datorintresse skulle ha lyfts fram som det särskiljande.
Den andra, där kontrasten mot dagens offentliga debatt är starkare, är Stures optimism och positiva inställning. Paroller som ”Fri företagsamhet – bra för Sverige” och ”Satsa på dig själv” hördes och märktes. Den svenska modellens Svenska Arbetsgivareförening, SAF, skötte sig inte längre. Dess vitalisering upplevdes av många som provocerande.

Mitt första möte med Timbro handlade just om en bok. När jag sökte texter av Alexis de Tocqueville (och detta var innan internet slagit igenom) fann jag ett förlag som givit ut ett urval av dennes texter på svenska 1986, ”Jämlikheten vårt öde”. Det var första gången jag klev in i Timbros lokaler. Jag tror att det idag är svårt att uppfatta hur radikalt det var att någon talade för frihet på den tiden. Staten var alla goda gåvors givare. Att tala emot var kätteri.
Därför går det inte att överskatta den strategiska betydelse som Sture Eskilssons arbete haft för utvecklingen i svensk samhällsdebatt. Detta även om han själv inte velat stå i rampljuset.
Grattis Sture!
Mer i bloggen: Sture Eskilsson ger ut memoarer och Eskilsson tonar ner sin roll.(Andra bloggar om , , , , , , , )

Rulla till toppen