När svenska flaggan brinner i Malaysia

Sveriges regering har nu reagerat på att svenska flaggor bränns i Malaysia tillsammans med krav på inskränkningar i svensk yttrandefrihet. Sydsvenskan citerar statsminister Reinfeldt i Svensk protest mot flaggbränning:

— Vi kommer att fortsätta våra ansträngningar att beskriva hur vårt svenska samhälle fungerar med grundlagsskyddad yttrandefrihet.

Det är också glädjande att uttalanden i samma riktning kommer från muslimska röster i Sverige. Skånska Dagbaldet rapporterar, Imam i fatwarådet förkastar flaggbränning:

– Jag beklagas av vad jag läst och hört i medierna om demonstrationerna mot Sverige i Malaysia och eldningen av den svenska flaggan utanför den svenska ambassaden, skriver imam Saeed Azam, ordförande för Svenska fatwarådet.
– Det är viktigt att presentera uppbyggnaden av det svenska samhället för den muslimska världen för att undvika fortsatta oroligheter. Detta kan ske genom att visa hur yttrandefriheten är en viktig pelare i den svenska grundlagen och hur vi muslimer i Sverige tjänat på denna frihet som alla andra.
– Samtidigt ska vi visa hur Sverige omfamnat alla muslimer och givit de samma rättigheter och friheter som dess befolkning.

Om muslimska organisationer i Sverige och Europa levde upp till ambitionen och andemeningen i detta uttalande skulle det göra enorm nytta för integrationen och för motståndet mot fundamentalism.
Det är avsaknaden av tydliga, otvivelaktiga uttalanden från muslimska auktoriteter som ger utrymme för extremister. Och för kulturskribenter att stryka det totalitära medhårs.
För mig obegripligt varför uttalanden som detta är så ovanliga, och att agerande i enlighet dem är ännu mer sällsynta. Varför är muslimska auktoriteter så tysta?
P.S.
Jag får uppmaningar om att tala om vad mina texter inte betyder, eftersom en del annars vill tolka in ståndpunkter som inte står där. Nej, jag vill naturligtvis inte förbjuda eller inskränka malaysiska demonstranters rätt att bränna svenska flaggor. Det står dem fritt. Men vi ska inte ta minsta steg tillbaka i vårt försvar av våra rättigheter.
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , )

Rulla till toppen