Med respekt för de äldre får det nya livskraft

Borås Tidning, vars beteckning på ledarsidan är Moderat, skriver att man sällan håller med Jan Myrdal. Men när vänstermannen ryter till om bristen på respekt för äldre i Sverige håller man med honom, Vem lyssnar till de äldre?

På ett äldreboende i Timrå får de äldre sig serverat maximalt två koppar kaffe och två frukostbröd per dag, inte mer. Detta får Myrdal att skriva om äldrehat och att gamlingar bara uppfattas som kostsamma och besvärliga, ett synsätt som i många fall tragiskt nog kommit att delas av de äldre.
”Hat” är ett starkt ord i sammanhanget, men visst glöms många äldre bort i lägenheter och på äldreboenden. […]
Det är lätt att jämföra med USA där äldres kunskap och erfarenhet inom politik och media tas tillvara på ett betydligt bättre sätt. I Sverige har vi istället en tendens att lyfta fram det unga och trendiga och förminska det gamla och beprövade.

Jag gillar det som är nytt — så länge det också tillför något nytt. Det trendiga är dock ofta ytligt, platt och perspektivlöst. Därför gillar jag att det nya bryts mot det gamla och beprövade. Då kan man se vilket som är bäst i längden.
Om man har respekt för erfarenhet och kunskap, så som i USA, har äldre en naturlig plats i samhället. I den mäktiga Högsta domstolen är majoriteten av de nio domarna över pensionsåldern: 71 år, 73 år, 74 år, 76 år och 89 år. Detta eftersom man anser att kunskap har stor tyngd. 
Ändå är det ju i USA som det mesta av det nya skapas. Hade internet funnits utan Amerika? Hur många livsräddande mediciner hade inte blivit till utan amerikanskt forskningsklimat?
Jag tror att jordmånen för det nya — paradoxalt nog — blir bättre om samhället respekterar det gamla. Då kommer nämligen det nya att prövas mot det gamla och bara om det nya överträffar det gamla får det genomslag. Men då får det starkt genomslag.
Hos oss i det historielösa Sverige hyllar vi nyheter för att det är nytt, även om det ofta bara är ytliga trender vars substans är så svagt att det nya snart är bortglömt, och fokus ligger på att hylla något nytt nytt. Dessa spektakel tillför i längden ingenting av värde.
Och i detta modetrendiga klimat får inte de äldre plats och inte den respekt de förtjänar.
(Andra intressanta bloggar om , , , , , ,, , , , )

Rulla till toppen