Kvotering, kvinnodag och kollektivism

Nya Moderaternas utspel om att det kan bli kvotering till börsbolagens styrelser har stärkt den sortens offertänkande. Men kvotering är inget annat än att säga att människor är endimensionella och utbytbara kuggar. Det är en fruktansvärd människosyn som inte ser individer utan bara kollektiv.
Sydsvenska Dagbladet har dock inte dragits med i Nya Moderaternas kollektivism, Glöm kvinnodagen:

Alldeles oavsett hur behjärtansvärda avsikterna är, så kan det aldrig vara acceptabelt att staten går in och dikterar vem som skall styra privata företag. Styrelseuppdrag är ingen mänsklig rättighet och styrelsen är ägarnas ensak – hur enögd, enkönad och enfaldig de än vill ha den.
Givetvis borde det vara förtjänster och duglighet som avgör när tjänster tillsätts och uppdrag delas ut. Men med kvotering blir det svårare för kvinnliga styrelseledamöter att hävda att de nått sin position enbart utifrån egna meriter och inte på grund av sitt kön.

Ja, om politiker nu ska nödvändigtvis måste härja i bolagsstyrelser så ska de i så fall börja med alla kommunala verksamheter där könsfördelningen är lika dålig som i börsbolagen. 3 av 4 uppdrag i kommunala bolag är män.
Att angripa börsbolag är alltså bara ett sätt för politiker att visa sin makt. De kommunala bolagen, där man redan bestämmer, struntar man i könsfördelningen. Det intressanta är att skaffa sig ny makt över bolag man inte ännu kontrollerar.
Denna makthunger är avskyvärd. Politiker bör hålla sig borta från samhällssektorer de inte behärskar och om vilka de ingenting begriper.
Att borgerliga politiker sänker sig till denna stalinistiska nivå är beklämmande.
Se mer: Martin Luther King förespråkade inte kvotering.
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , , , , , , , , , , , )

Rulla till toppen