Krisen är långtifrån över

Det var en nyttig påminnelse vi fick idag: Sveriges BNP sjönk under 2009 med 4,9 procent jämfört med året innan. Det är den sämsta BNP-utvecklingen sedan andra världskriget, enligt SCB.
Nuvarande ekonomiska kris är alltså djupare än de flesta tidigare lågkonjunkturer. Ändå har de offentliga finanserna klarat sig bättre än väntat. Under tidigare konjunkturnedgångar har bidragsberoendet ökat snabbare och statens skatteintäkter fallit fortare.
Förklaringen till denna avvikelse i rätt riktning kan nog sammanfattas med ett ord: arbetslinjen.
Detta måste vi ha i bakhuvudet inför den kommande valrörelsen.
Se mer: Sämsta BNP-tillväxten sedan kriget, Svag ekonomi kan ge mer valfläsk. (Andra intressanta bloggar om , , , , , , , , , , , )

Rulla till toppen