Historiskt: Obama grillas i TV-intervju

I natt intervjuades Barack Obama för första gången under sin presidenttid av en kritiskt granskande journalist, Fox News Exclusive: President Obama. Se video: del 1 (19 min om sjukvård) och del 2 (3 min om utrikespolitik och Tiger Woods)
Bret Baier ställer raka frågor, presidenten ger långa och undvikande svara om sjukvårdsreformen som är i ett kritiskt läge. Demokraterna kan inte få igenom en reform enligt de normala omröstningsreglerna. Därför försöker man trixa igenom den på andra sätt.
Intervjun summeras i ’Procedural’ Spat Over Health Bill Vote Doesn’t Worry Me:

I en intervju för Fox News svarade presidenten för första gången på frågor om kontroversen över planen att utnyttja en parlamentarisk manöver för att få representanthuset att anta senatens sjukvårdsförslag utan att tvinga ledamöterna att rösta för det direkt. […]
”Jag ägnar inte mycket tid åt att oroa mig om vilka proceduriella reglera som används i kongressen”, sa Obama.

Det märks att president Obama är på defensiven. Problemet med att gå runt reglerna för att få igenom lagstiftning som inte har en klar majoritet är att det statuerar exempel för framtiden. Grundlagsfäderna ville garantera att det fanns stort stöd bakom de förslag som antogs i staten. Bara de som hade stort stöd var värda att godkännas.
(Andra intressanta bloggar om , , , , , ,)

Rulla till toppen