Grekland får låna: Nu öppnas dammluckorna

En uppgörelse har ikväll träffats mellan Tyskland och Frankrike om att euroländerna frivilligt får låna ut pengar till Grekland som är i kris.
Därmed bryter man mot tanken bakom euron. Stabilitetspakten kom till just för att förhindra att euroländer skulle kunna gå med statsunderskott och skjuta över ansvaret på andra länder.
Nu heter det att denna sorts nödlån bara ska tillåtas i ”nödfall”. Men vi som kan politik vet att om man öppnat dammluckorna och låter någon komma undan istället för att ta ansvar för egen sanering av statsfinanserna, kommer också andra regeringar att följa efter. 
Lån är för oansvariga politiker som en sil för narkomanen. Man vill hela tiden ha fler. Och skjuta verklighetens tunga ansvar på framtiden.
Det här bådar inte gott för eurozonen.
Se mer: EU enades om stöd till Grekland, Eurozonen ense om krisstöd till Grekland.
Se mer i bloggen: Eurons fundamentala brister, Bestraffa EMU-länder som missköter sig, Stabilitetspakten behöver bli strängare. (Andra intressanta bloggar om , , , , , , , , )

Rulla till toppen