Södertörn, genus och fysikstudier

Den till ny rektor för Södertörns högskola föreslagne professorn Moira von Wright har fått kritik för att hon inom sitt område pedagogik hävdat att jämställdhet måste gå före ”snäv kunskapssyn” i fysik. Genus ska alltså överordnas fysiken som vetenskap.
Hos Newsmill svarar nu von Wright, Orättvist att peka ut mig som vetenskapsfientlig:

Detta missförstånd beror troligtvis på att jag uttryckte mig otydligt när jag skrev att skolan behöver ändra på kunskapsinnehållet. Vad jag avsåg var att läromedlen behöver ändra på hur de framställer fysikämnet. Om alla elever ska ha en chans att ta till sig de grundläggande kunskaperna i fysik krävs en inkluderande pedagogik.

Men hon skriver ingenting om hur mycket genus det ska vara i fysikstudierna. Snarare förstärks uppfattningen att hon fortfarande står bakom följande citat ur hennes kritiska utvärdering av universitetens fysikutbildning: “Påbjudandet av snäv kunskap med en given mening är inte förenligt med skolans jämställdhetssträvanden.”
Hon skriver nu:

Rapporten är på många sätt överspelad då den analyserar läromedel som delvis är mer än femton år gamla. Sedan dess har det hänt en hel del på såväl didaktikens som jämställdhetens och genusforskningens område.

Men genusperspektivet har ju förstärkt sitt grepp om universiteten under denna tid. Det framgår inte om hon menar att det som ”hänt” tillgodosett hennes önskemål om genusfokus i fysikstudier, eller om hon ändrat uppfattning och inte längre står för formuleringen att det är ”snäv kunskap” när fysikstudier inte reduceras till genusindoktrinering.
Hon klargör med andra ord ingenting i sitt svar.
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , , , , , , , )

Rulla till toppen