S-kolumnist: svenska seder mindre värda

I Sverige får en man som vägrar ta en kvinna i hand skadestånd därför att hans agerande inte respekterats av svenska myndigheter. Svenska seder och bruk är med andra ord mindre värda än muslimska. Detta agerande försvaras i Göteborgs-Posten av den socialdemokratiske kolumnisten Cecilia Dalman Eek, Rätt att vägra skaka hand:

Att hälsa utan kroppskontakt är hävdvunnet i stora delar av världen och anses mycket respektfullt.

Så är det naturligtvis. Men frågan är varför vi ska respektera hävdvunna seder i andra delar av världen, men inte kräva att VÅRA seder ska gälla i Sverige?
Det går inte tolka Dalman Eek på annat sätt än att våra seder och traditioner är mindre värda, lägre stående, mer primitiva än andra.
För jag tror inte Dalman Eek kräver att muslimska män i Asien ska ta henne i hand när hon reser dit. Då underkastar hon sig — igen — andra kulturers seder och bruk.
Varför denna underdånighet? Varför detta totala förakt för våra traditioner?
I kolumnen heter det:

Men i ett öppet och tolerant samhälle har vi ett ömsesidigt ansvar som går utöver rätten att kränka och förolämpa varandras känslor.

Men det finns ju ingen som helst ömsesidighet i hennes budskap! Hon vill att alla svenskar ska anpassa sig till kulturer från andra delar av världen, och aldrig någonsin hävda sin egen — inte ens på hemmaplan. Det är inte ömsesidighet, det är självförakt och total underkastelse.
Själv har jag respekt för andra kulturer i deras naturliga miljö. När jag besöker andra delar av världen kräver jag naturligtvis inte att de ska tala svenska och anpassa sig efter mina seder och bruk. Därför anser jag att de som kommer till Sverige har samma förbannade plikt att respektera det som gäller i Sverige. Vår kultur är lika mycket värd som andra. Och i Sverige kommer det svenska före allt annat. 
Vi har all anledning att bli irriterade när folk inte accepterar en utsträckt hand.
Det betyder inte att det ska bli lag på att ta i hand. Men de som inte följer de spelregler som gäller här måste vara beredda på att det har konsekvenser, som att man inte får ett jobb eller en praktikplats. Att inte ta i hand skapar en negativ stämning och ger fullt legitimt skäl att avstå från vidare kontakter med den som agerar på det sättet.
Se också: DN: att vägra ta i hand är att skapa distans.
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , , , , , , , , , , , )

Rulla till toppen