Reinfeldt hade visst rätt: 100.000 fler sysselsatta

Flera medier har hävdat att statsminister Fredrik Reinfeldt hade fel när han i söndagens partiledardebatt sa att antalet sysselsatta har ökat med 100.000 personer mellan 2006 och 2009.
Visserligen använde Reinfeldt ett feltolkat underlag, där två olika definitioner på arbetsför ålder användes.
Men även de som kritiserar Reinfeldt — Socialdemokraternas Thomas Östros — jämför felaktigt två olika underlag. Man jämför kvartal 2 år 2006 med kvartal 4 år 2009. Detta leder fel eftersom det finns säsongsvariationer i arbetslösheten.
Om man gör rätt i båda fallen, alltså jämför samma åldersgrupp och motsvarande kvartal finner man att sysselsättningen ökat med cirka 100.000. Bloggen Cornucopia har från SCB plockat fram följande siffror, där man jämför kvartal 2 med varandra:

2006K2: 4425 tusen sysselsatta ålder 15-74
2009K2: 4524 tusen sysselsatta ålder 15-74
Skillnad: 99 000 fler sysselsatta år 2009.

Bloggen Super-Economy har tittat på fjärde kvartalet, det senaste samt motsvarande före regeringsskiftet :

Om jämförbara siffror studeras, visar de alltså att antalet sysselsatta ökat och att ungefär 100.000 fler personer är i arbete nu än före förra valet.
Och då ska man komma ihåg att år 2006 stod vi på toppen av en högkonjunktur, medan vi nu befinner oss i en lågkonjunktur som ansetts vara en av de värsta sedan 1930-talets depression.
Tino Sanandaji i sistnämnda blogg förklarar den lägre andelen sysselsatta med att Sverige tagit emot 182.000 immigranter i åldern 15-74 år under den här fyraårsperioden, och de har svårt att snabbt komma in i arbete.
Alliansen har trots det lyckats öka antalet sysselsatta.
Det beror på den politik för arbete, inklusive sänkta skatter på arbete, som regeringen genomfört.
Se mer: AB, DN1, DN2, SVD1, SVD2, SDS, SVT (Andra intressanta bloggar om , , , , , , , , , , , , , , , , , , )

Rulla till toppen