(M)ed blicken mot framtiden

Idag presenterade Moderaterna en debattbok: Med blicken mot framtiden.
Sex yngre riksdagsledamöter och ungdomsförbundets ordförande har skrivit var sitt kapitel med följande tema: kunskapssyn, mångfald, global arbetsmarknad, utanförskapets otrygghet, ett digitalt samhälle, miljömoderaterna och en friare värld.
Inledde gjorde dock statsminister Fredrik Reinfeldt och finansminister Anders Borg.
Reinfeldt sa att “Svenska folket inte vill ha någon revolution” och att pragmatism är ett fint ord. Samtidigt betonade han att verkligheten kräver nya lösningar. Särskilt ställer framtidens arbetsmarknad allt större krav på medarbetarna. Och många i Sverige saknar kvalifikationer. Därför måste alla typer av jobb välkomnas, så länge det sker med justa villkor.
Han poängterar att vi måste bejaka människors arbetsförmåga, och inte gå tillbaka till utanförskap. För detta har regeringen börjat införa verktyg för att skapa dessa jobb, sa Reinfeldt och syftade på nystartsjobb, instegsjobb mm.
Anders Borg sa att länder med god ordning på statsfinanserna har klarat krisen klart bättre än vad man kunnat förutse. Betydelsen av att ha rubusta finanser är viktigare än vad Borg själv trott. I takt med globalieringen, frihandeln och “kvicksilverkapitalet” som rör sig snabbt blir det centralt att staterna har robusta strukturer som kan parera svängningarna i konjunkturen.
Borg sa också att “svenska modellen” fungerar väl — i sin moderna tappning, modell 2.0. Företagen har kunnat minska sina kostnader under lågkonjunkturen och har därför större flexibilitet och beredskap att satsa när uppgången tar fart.
När det gäller bokens kapitel, så var de inte mer visionära än att de går att förverkliga i överskådlig tid. Exempevis gav Nicklas Lundblad, vice vd på Stockholms Handelskammare, pluspoäng till förslagen om att upphovsrättsinnehavare frivilligt ska kunna avstå från att hävda sin rätt, något som är förenligt med internationella konventioner.
Märkligt nog invände Brottsförebyggande rådets generaldirektör Jan Andersson emot skrivningar i boken som ursäkter ungdomars våldstendenser i förorterna. Här efterlysta han de “gamla moderaterna”.
Miljöforskaren Christian Azar vid Chalmers tyckte det var bra för miljöpolitiken att Moderaterna tar upp fighten, men man har för mycket låst sig vid kritik av Miljöpartiet. Han varnade också för korruption i miljöbistånd.
Om jag med ett ord ska sammanfatta budskapet om Moderanternas framtidsdiskussion så är det “pragmatism”.
För mig som gillar idédebatt blir det ganska torftigt, men inte helt och hållet. Moderaterna är regeringsbärande parti och de kan inte vara avsändare för radikala förändringar. Sådant buskap måste komma från andra opinionsbildare, som när de når framgångar kan sugas upp av politiska partier vars främsta mål är att vinna val.
Det är också bra att dessa representanter för lagstiftande församlingen ändå vågar titta några år framåt. Det är mer än normalt. Riksdagens framförhållning brukar vara det närmsta budgetåret.
Partiaktiva behöver höja blicken, och den här boken gör det. Om än bara lite, lite grann.
Författarna och deras kapitelrubriker:
Oskar Öholm, 29, ”Att rusta sig för livet”
Niklas Wykman, 28, ”Att få vara sig själv”
Tomas Tobé, 31, ”Att kunna stå på egna ben”
Anna König Jerlmyr, 31, ”Att växa upp i trygghet”
Henrik von Sydow, 33, ”Möjligheter i ett digitalt samhälle”
Sofia Arkelsten, 33, ”Ansvar för vårt klimat”
Anna Kinberg Batra, 39, ”Frihet i världen”
Se också Johan Ingerö. (Andra intressanta bloggar om , , , , , , ,, , , )

Rulla till toppen