(M)edlemsfusket: låt väljarna avgöra personval

Det tvivelaktiga beteendet att riksdagskandidater ur egen ficka betalar nya medlemmars medlemsavgift för att de i provval ska rösta på kandidaten, är inget nytt. Det har säkert förekommit i alla partier som använder provval. Varför? Därför att partiernas medlemskår numera är så liten att det är möjligt att påverka utfallet med hjälp av bara några tiotal medlemmars röster.
Jag tycker medierna överdriver problemet. Provval är en intern angelägenhet för partierna. Provval är inte avgörande, utan en meningsyttring som är ett av flera underlag för en nomineringskommitté som lägger fram förslag till hur rangordningen av kandidater på valsedlarna ska se ut. En stämma har sedan rätt att besluta som den vill.
Dessutom är ju partiernas valsedlar inte slutgiltigt gällande, utan väljarna kan kryssa in personer längre ner på listan.
Men att betala medlemsavgift för nya medlemmar och få dem att i interna val rösta ”rätt” är naturligtvis inte försvarbart.
Det visar att partierna numera inte har någon medlemskår att räkna med. Därför borde partierna slopa dessa provval.
Istället borde väljarna på valdagen få hela makten att avgöra placeringarna för de kandidater som partierna nominerar, i bokstavsordning, på sin valsedel.
Spärren för personval borde alltså tas bort.
Det skulle ge en bättre balans mellan partimakt och väljarmakt.
Se mer: DN,2,3,4,5 SVD,2,3,4,5,6 AB,2,3, t, DS,(Andra intressanta bloggar om , , , , , , , )

Rulla till toppen