Försäkringskassan får JO-kritik

På senare tid har det mer varit regel än undantag att JO riktar allvarlig kritik mot försäkringskassan för slarv, regelövertramp och årslånga handläggningstider.
Försäkringskassan har ett tufft jobb eftersom många fler vill ha bidrag än som har rätt till det. Det finns också en missuppfattning om vad sjukskrivning är. Det är ingen allmän spargris man kan tömma när man inte trivs på jobbet. Och även om man har medicinska skäl att inte utföra visst arbete, kanske man kan utföra andra arbetsuppgifter och då är man inte berättigad till sjukpeng.
Här behöver Försäkringskassan uppbackning av politiker och medier i att förklara villkoren för de statliga socialförsäkringarna. Ingen har rätt att plocka ut pengar via Försäkringskassan. De villkor som försäkringarna stipulerar måste vara uppfyllda för att ersättning ska komma ifråga.
Det sagt, så är det bedrövligt att Försäkringskassan inte sköter dessa uppgifter på ett fullgott sätt. Den senaste tidens JO-kritik får ansvarig minister att reagera. Expressen skriver, Ministern: Försäkringskassans övertramp är oacceptabla

Även socialförsäkringsminister Cristina Husmark-Pehrsson ser mycket allvarligt på de många klavertrampen:
— En stor del av de här ärendena handlar om långa handläggningstider. Det är oacceptabelt. Det handlar om att visa respekt för de enskilda personerna och vara säker på att man får en rättvis bedömning, säger hon.

Det är också något skumt med alla de cancersjuka som i december gick ut i medierna och talade om att Försäkriingskassan drar in deras sjukpenning. Det blev ett herrans liv och pressen på regeringen enorm.
Men när man nu går tillbaka och tittar på hur det gick för de cancersjuka, så hade de fått förlängd sjukpenning. Försäkringskassan hade alltså skrämt upp de sjuka, genom att förvarna dem om något som aldrig inträffade.
Jag undrar fortfarande varför man gjorde detta. Och jag kan inte släppa tanken på att göra en parallell med a-kassan som tvingade arbetslösa att demonstrera för Socialdemokraterna för att de skulle få ut arbetslöshetsersättning. Finns det socialdemokratiska handläggare i Försäkringskassan som använder sin makt för att försätta regeringen i dålig dager?
Det är viktigt att Försäkringskassan agerar som en myndighet och är neutral till politiken, och som sköter sin uppgift gentemot medborgarna. Allt annat är oacceptabelt.
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , , , , , , , )

Rulla till toppen