Fler faktafel hos FN:s miljöpanel

Bara några veckor efter det att Himalaya-uppgifter hos FN:s miljöpanel, IPCC, visat sig bygga på grova sakfel som resulterat i hysteriska överdrifter om hur snabbt glasiärer smälter, kommer nu nya rapporter om fatala faktafel hos FN:s miljöpanel. Denna gång om hur stora arealer av Holland som ligger under havsnivån.
IPCC påstår att 55 procent av Holland ligger under havsnivå, vilket är fel. Rätt uppgift är 26 procent. Ytterligare 29 procent är riskområde för översvämningar över havsnivån. Därför menar IPCC att de felaktiga uppgifterna inte är så farliga, rapporterar Reuters i U.N. climate panel admits Dutch sea level flaw.
Men kritiker påpekar för Reuters att det är metoderna som IPCC använder för faktainsamling som är opålitliga. Varför matar IPCC in tidningsuppgifter (som i Himalayafallet) eller andrahandsuppgifter (som i fallet med Holland), istället för att gå till källorna i forskningsrapporter och statistikdatabaser?
Om kvalitetskraven på faktaunderlag inte är högre än att kvällstidningsuppgifter blir ovederhävdiga forsknngsresultat, finns ingen anledning att lita mer på IPCC överhuvudtaget. Allra minst deras prognoser som sträcker sig långt in i framtiden. Om man matar in skräp i prognoserna, är det bara skräp som kommer ut.
Vad detta slarv indikerar är att allt som stämmer med katastrofscenariot godtas, i syfte att stärka förutfattade meningar.
Det här är inte vetenskap. Det är propaganda.
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , , , , , , , , )

Rulla till toppen