Bestraffa EMU-länder som missköter sig

Grekland har fuskat sig in i EMU och har fortsatt att trixa med bokföringen. Om detta land skulle belönas för sitt beteende bör Sverige inte gå med i euroklubben.
Svenska Dagbladet konstaterar i ledare:

Verkligheten har hunnit i kapp räknenissarna i den grekiska statistikfabriken och sedan skönmålningen av de statliga räkenskapsböckerna avslöjats står man på randen till statsbankrutt.

Östgöta Correspondenten skriver i ledare, Bestraffa EMU-länder som missköter sig:

Krisen i Grekland ställer EMU-samarbetet inför den största utmaningen någonsin. På EU-toppmötet i torsdags blev det klart att unionen inte kommer att bidra med några pengar. Det var det enda rimliga beslutet. Alla EU-länder måste ta ansvar för sin egen ekonomi. Dessutom är inte Grekland ensamt om att brottas med stora underskott.
Enligt EU:s finanspolitiska regler (stabilitetspakten) får inte medlemsländernas budgetunderskott överstiga tre procent. Om så ändå sker finns bestämda regler för vilka åtgärder som ska vidtas. Brott mot reglerna bestraffas med sanktioner. Så är det tänkt, men så har det inte blivit. Att ledande EU-länder som Frankrike och Tyskland tidigare har överskridit treprocentsgränsen har bidragit till att urholka respekten för systemet.

Ja, stabilitetspakten sattes ur spel när Frankrikes förre president Jacques Chirac sa att små länder kan bestraffas, men inte stora. Då bestämde jag mig för att rösta nej till euron. En sådan klubb vill inte jag vara medlem i.
Det är nu under lågkonjunktur som EMU sätts på prov. Kommer stora som mindre länder att följa stabilitetspaken, eller kommer man att ursäkta andra länders regelbrott i syfte att själv kunna bryta mot reglerna när det passar?
De som förespråkar svensk övergång till euro bör förklara varför vi ska gå med i en valutaunion där politiker struntar i reglerna. Jag äcklas av det hyckleri som omger euron på politisk nivå. Man är allt annat än hederlig.
Först när Frankrike och Tyskland håller på reglerna, och tvingar länder som Grekland att också göra det, blir det möjligt att pröva frågan om svenskt EMU-medlemskap igen.
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , , , )

Rulla till toppen