Bara byggherrarna tackar de rödgröna

Den rödgröna oppositionen säger sig vilja bygga fler bostäder med hyresrätt. För att åstadkomma detta vill de införa fler regler och förbud. Men som Malin Siwe skriver i Dagens Nyheter är det knappast för få regler som orsakat att nybyggnationen av hyresrätter är så få, Rödgröna reglerar.
Det byggs få hyresrätter eftersom bruksvärdessystemet hindrar värdarna att ta ut hyror som finansierar bygget. Och de höga byggkostnaderna har flera orsaker, skriver Siwe:

De höga kostnaderna har många orsaker: dålig konkurrens i byggbranschen, knepiga statliga byggregler och kommunala plankrav som att husen inte ska ha fler våningar än x för att inte förstöra stadens silhuett.
Därtill kommer att bostadsföretagen vet att rikspolitiker blir nervösa när det inte byggs. Ligger man lågt kommer partierna till slut springande med skattemedel.
Alliansregeringen har nästan klarat att hålla tassarna borta […] Men de rödgröna törs inte.

De rödgröna kommer att pumpa in skattemedel för att underhålla byggsektorns överpriser, liksom de regleringar som fördyrar bobyggandet.
Smart? Bara för den som vill fördyra boendet än mer.
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , , , )

Rulla till toppen